skip to Main Content

WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord en WerkSaam Westfriesland zijn beide partner van het Westfries Ondernemersgala. Juist omdat ze middenin ondernemend Westfriesland willen staan. Als geen ander kunnen ze werkgevers en werknemers met elkaar verbinden om zo krapte op de arbeidsmarkt te compenseren én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. De hechte samenwerking tussen de organisaties biedt volop kansen voor bedrijven.

‘Als overheidsorganisaties merkten we dat er gevoelsmatig een afstand was tussen ondernemers en ons,’ vertelt Chris Ekkerman, manager bij WerkgeversServicepunt NHN. ‘En dat terwijl wij juist zoeken naar verbinding, omdat we bedrijven verder kunnen helpen. Wij kunnen onder de huid kruipen van ondernemers om te leren waar de pijn zit waar het gaat om personele zaken. En we kunnen vooral kijken hoe we die pijn kunnen verlichten. Wij zijn partner van het Gala, omdat we ons ook zo voelen. Partner van ondernemend Westfriesland. Dat strategisch partnerschap is een belangrijke lijn vanuit het WerkgeversServicepunt. Strategie klinkt niet zo spannend, maar is van cruciaal belang. Strategie bepalen is verder kijken dan het huidige orderportfolio en die pensionado die het bedrijf verlaat. Het is ervoor zorgen dat je met elkaar oplossingen bedenkt voor arbeidsmarktvraagstukken, zodat je ook in de toekomst als bedrijf door kan draaien.’

Weg uit de krapte
Marjolijn Dölle, algemeen directeur van WerkSaam Westfriesland beaamt dit. ‘Er is krapte op de arbeidsmarkt. Voorheen kon je als werkgever kritisch kijken naar iemands capaciteiten. Nu kunnen we inzetten op de talenten van mensen met veel potentie en die onterecht aan de zijlijn staan. We zien dan ook dat de bereidheid om mensen met ongekend talent in te schakelen groter is. Heel verschillende mensen met allemaal hun eigen talent. Het inzetten van deze medewerkers vraagt tijd en energie. En constructief denken. Ze moeten immers goed begeleid worden. De een meer dan de ander. Het gaat om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, statushouders, maar ook mensen met psychische kwetsbaarheid en mensen die door omstandigheden al een aantal jaar thuis hebben gezeten. De inwerktijd is soms wel 3 keer langer dan regulier, maar dan heb je er wel een loyale, hardwerkende werknemer bij.’

Inclusieve samenleving
Chris: ’Behalve dat een werknemer via WerkSaam een waardevolle toevoeging kan zijn aan het bedrijf, laat je op die manier ook zien dat je een inclusief personeelsbestand hebt. Je ziet het gelukkig steeds meer. In de supermarktbranche is het bijvoorbeeld al heel gewoon dat mensen met ongekend talent samenwerken met reguliere medewerkers. Het vraagt wel extra van een werkgever. Durf jij je beste man uit de productie te halen, zodat deze de nieuwe medewerker kan begeleiden?’ Marjolijn: ‘Je ziet dat er onder werknemers steeds meer bereidheid is om zo’n nieuwe collega te begeleiden. De dertigers en veertigers van nu willen ertoe doen, bijdragen aan de maatschappij. Ik zie heel veel kansen voor een inclusieve samenleving waaraan iedereen mee kan doen.’

Advies en begeleiding
Chris: ‘Er zijn volop kansen. In veel sectoren gaan op termijn banen verdwijnen door bijvoorbeeld robotisering en automatisering. Als werkgever kun je dit tijdig aangeven bij het WerkgeversServicepunt. Wij kunnen je adviseren over de te nemen stappen. Ook voor de lange termijn. Wellicht kunnen we werknemers laten omscholen of kijken naar andere invulling van hun functies.’

Technische assemblage reshoren
Marjolijn: ‘Als WerkSaam hebben we niet alleen veel werk in de klassieke sociale werkvoorziening, zoals schoonmaak- en inpakwerkzaamheden. We zijn ook steeds meer bezig met technische assemblage. Wanneer onze mensen nieuwe vaardigheden kunnen aanleren, ontdekken we vaak verborgen talent, ook zonder de juiste opleidingen. Maar om dit te kunnen ontwikkelen, hebben we wel deze werksoorten nodig. We hopen dan ook dat ondernemers kiezen voor reshoring. Veel eenvoudige technische assemblage wordt uitbesteed aan lagelonenlanden, maar je kunt dit ook terughalen naar Westfriesland. En als wij onze mensen technisch kunnen opleiden, kunnen zij weer van waarde zijn in de vele bedrijven die naarstig op zoek zijn naar technisch personeel.’

Hechte ketsensamenwerking
Chris: ‘Er is een hechte ketensamenwerking tussen het WerkgeversServicepunt en WerkSaam. Wij hebben het contact met werkgevers die een oplossing zoeken voor personele pijnpunten. Veel werkzaamheden kunnen ze prima uitbesteden aan de mensen van WerkSaam.’ Marjolijn: ‘Onze mensen worden gericht opgeleid en goed geobserveerd. Zo kunnen wij hen uiteindelijk vol vertrouwen bij een werkgever plaatsen met de juiste begeleiding op de werkvloer. We ontwikkelen nu een soort beroepentuin, waarin mensen in een beschutte omgeving ervaring kunnen opdoen met meerdere soorten technische werkzaamheden. Zo ontdekken ze wat ze leuk vinden. Dit is een publiek-private samenwerking. De materialen, maar ook machines en begeleiding worden vanuit bedrijven gefaciliteerd. Zo zien bedrijven in de praktijk wat onze mensen leren en kunnen we hen beter plaatsen. Maar we hebben meer ondernemers nodig die deze stap willen zetten. Die hun verantwoordelijkheid durven te nemen in deze samenleving.’

Inspiratie en motivatie
Chris: ‘Op 2 juni houden we onze MVO Netwerkborrel met het thema psychische kwetsbaarheid. Als werkgever ontdek je de mogelijkheden om mensen met onbekend of ongekend talent voor je bedrijf te laten werken. Ook krijg je meer informatie over psychische kwetsbaarheid op de werkvloer en hoe hiermee om te gaan.’ Marjolijn: ‘Begrip op de werkvloer is heel belangrijk. Als je weet hoe iemand in elkaar zit, kun je gedrag begrijpen en accepteren. Zo volgen steeds meer mensen een Harrie Helpt training. Harrie staat voor: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. Deze ‘Harrie’ kan een werknemer met een beperking ondersteunen op de werkvloer. Zo kunnen ze samen gewoon werken. Alles draait om samenwerken. We zijn partners, als werkgevers, WerkgeversServicepunt en WerkSaam. Je houdt elkaar overeind. En als je elkaar maar vasthoudt, kun je onbeperkt groeien.’

Het WerkgeversServicepunt NHN is een samenwerking tussen gemeenten, SW-bedrijven en UWV in Noord-Holland Noord. Wil je ook ondersteuning bij het vinden van personeel of heb je vragen over de arbeidsmarkt? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt NHN via telefoonnummer 072 – 700 33 36 of met je vaste adviseur. Wil je weten hoe wij mensen begeleiden, ontwikkelen en coachen om passend werk te vinden?  Of hoe je werk kunt uitbesteden aan onze vele leer-werkbedrijven? Bel dan met WerkSaam Westfriesland, via telefoonnummer 0229 – 25 87 58.

Back To Top