Skip to content

We krijgen veel vragen van werkgevers over het in dienst nemen van vluchtelingen uit de Oekraïne. In onderstaand bericht leest u er meer over. Samen met de gemeenten maken we een plan van aanpak om de doelgroep in kaart te brengen om op deze manier nog beter de match naar werk te kunnen maken.  Ziet u kansen en mogelijkheden voor vluchtelingen uit Oekraïne en wilt u meer informatie of ondersteuning bij het in dienst nemen? Neem dan contact op met het WSP Noord-Holland Noord. Onze adviseurs helpen u graag verder.

Mag ik als werkgever zomaar een vluchteling in dienst nemen?

Ja, dat mag. Voorheen moest u als werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen, maar deze vervalt vanaf 1 april 2022. Nu mogen vluchtelingen dus ‘gewoon’ in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De EU heeft op 4 maart deze Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Dat houdt in dat mensen die het conflict in Oekraïne ontvluchten, bescherming krijgen in de lidstaten van de Europese Unie. Op grond van de Richtlijn Tijdelijke bescherming hebben Oekraïense vluchtelingen toegang tot de arbeidsmarkt en hoeft u voor hun geen werkvergunning aan te vragen. U moet uw nieuwe werknemer wel tijdig melden bij UWV. Dit meldingsformulier is te vinden op de website van werk.nl. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen. De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding bij UWV binnen is starten met werken.

Welke documenten heeft een vluchteling nodig?

Om te kunnen werken hebben vluchtelingen een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Dit wordt geregeld bij de gemeente waar de vluchteling zich (tijdelijk) inschrijft. Let op: dit kost tijd. Daarom geldt een overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022. Tijdens deze overgangsperiode geldt een vrijstelling voor alle Oekraïense vluchtelingen die hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen. Meer informatie vindt u hier.

Welke rechten heeft een vluchteling uit Oekraïne die in Nederland werkt?

Een vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon. De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Ontmoetingen met werkgevers

Het WSP-NHN organiseert samen met het Regionaal Mobiliteitsteam (NHN Werkt Door) bijeenkomsten voor Oekraïense vluchtelingen die direct aan het werk willen en kunnen. Het doel van de bijeenkomsten is om ontmoetingen te faciliteren voor deze mensen met werkgevers om ze op weg te helpen naar werk. Er zijn bijeenkomsten gepland in de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Den Helder.  Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het WSP Noord-Holland Noord. Onze adviseurs helpen u graag verder.

Ga voor actuele informatie naar:

 

Back To Top