Skip to content
De daling van het aantal WW-uitkeringen zette in maart door. Voor de drie regio’s in noordelijk Noord-Holland kwam het aantal uitkeringen voor het eerst sinds 2016 onder de 14.000. In Zuid-Kennemerland en IJmond was de daling met 2,1% het sterkst, daar verstrekte UWV 4.191 WW-uitkeringen. In Noord-Holland Noord daalde het aantal WW-uitkeringen met 1,9% net zo sterk als landelijk, naar 6.304 uitkeringen. In Zaanstreek-Waterland was de afname met 1,3% (naar 3.429 uitkeringen) iets minder sterk.

Ten opzichte van februari was de daling van het aantal WW-uitkeringen naar verhouding het grootst in de landbouw, groenvoorziening en visserij (-11%, naar 225 uitkeringen), en in absolute aantallen in de horeca en catering (-8%, naar 1.057 uitkeringen). Ook in de transport en logistiek daalde het aantal WW-uitkeringen naar verhouding sterk. Een afname van 5% zorgt ervoor dat er nu nog 827 WW-uitkeringen worden verstrekt aan mensen met een achtergrond in deze sector.


Ontwikkelingen transport en logistiek

De onlangs door UWV uitgegeven Barometer arbeidsmarkt Transport en logistiek geeft inzicht in de recente ontwikkelingen binnen deze sector. Zo is er een groot verschil tussen het goederen- en het personenvervoer. Waar het goederenvervoer al vanaf de zomer van 2020 profiteerde van de opleving van de goederenconsumptie, kwam dit herstel voor de luchtvaart en het openbaar vervoer pas eind 2021. Ook de subsector post en koeriers profiteerde van het grote aantal online bestellingen.


Ontgroening en vergrijzing

De verwachting is dat de vraag naar personeel in de transport en logistiek de komende jaren verder zal toenemen, en daarmee ook de krapte op de arbeidsmarkt. Die ontwikkeling wordt mede veroorzaakt door ontgroening en vergrijzing in de sector. Wellicht kan de krapte op de langere termijn worden opgelost door automatisering en robotisering. Met name in de logistiek zijn veel werkprocessen inmiddels geautomatiseerd. Zelfrijdend personen- en goederenvervoer zit momenteel slechts in de experimentele fase. Juist in het goederenvervoer is de vraag naar personeel het grootst. Wellicht kunnen automatiseringsoplossingen op de langere termijn zorgen voor een oplossing voor de personeelskrapte.

Back To Top