skip to Main Content

Om beter in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt organiseert het WSP strategische tafels, oftewel ‘overlegtafels’. Samen met brancheorganisaties, werkgevers, onderwijs en overheid sparren zij over arbeidsmarktvraagstukken en mogelijke (duurzame) oplossingen die bijdragen aan een werkende arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland-Noord. 
Aan deze tafel worden contacten gelegd, verbindingen gemaakt en een branchegerichte gezamenlijke aanpak besproken.

Er zijn inmiddels 9 strategische tafels opgericht voor verschillende branches: horeca, techniek, transport & logistiek, detailhandel, zorg, uitzendbranche, ICT en groen en de agrarische sector.

Thema’s

De gesprekken aan de overlegtafels vinden plaats aan de hand van thema’s. Voorbeelden hiervan zijn duurzame inzetbaarheid (preventie en behoud van personeel) of de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er gesproken over de beweging van arbeidspotentieel naar kansrijke sectoren en inclusief ondernemerschap (voor iedereen een werkkans creëren). Het versterken van de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden heeft ook een belangrijke rol aan de strategische tafels. Aan deze tafel wordt daarom ook gesproken over skills en (om)scholing van werknemers en werkzoekenden.

Successen!

De gesprekken aan de strategische tafels leverden al verschillende mooie oplossingen op!

Aan de strategische tafel zorg, waaraan 18 zorgorganisaties aansloten, is gezamenlijk een creatieve oplossing gevonden voor betere begeleiding van leerlingen van de opleiding verzorgende (niveau 2 en 3). Dit had als doel om vroegtijdige uitval te voorkomen.

Aan de strategische tafel techniek zijn inmiddels al 9 concrete projecten opgestart. In één van deze projecten zijn in het eerste kwartaal 25 zij-instromers gestart (uitkeringsgerechtigden) in een leerwerktraject voor klimaatbanen.

Aan de strategische tafel transport en logistiek zijn aan de hand van de brancheontwikkelingen 3 thema’s gekozen: innovatie & actualiseren van de BBL & BOL opleidingen, aandacht voor werving en instroom en focus op leven lang ontwikkelen/duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van deze thema’s wordt met elkaar verder gebrainstormd over (korte maar vooral ook lange termijn) oplossingen.

Back To Top