skip to Main Content

Tot en met 28 februari was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De subsidieregeling wordt steeds populairder: veel organisaties vroegen subsidie aan. En nu? We geven graag een update over de stand van zaken. En meteen goed nieuws: de volgende subsidieronde opent 1 juni!

Nieuwe ronde voor werkgevers opent 1 juni

Voor laaggeletterde werknemers was dit jaar eenmalig extra geld beschikbaar, waardoor er in totaal voor 8,8 miljoen euro kon worden aangevraagd. Veel organisaties maakten hiervan gebruik, maar er is nog ruim 2 miljoen euro over. Van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 wordt daarom een tweede tijdvak opengesteld om een subsidieaanvraag in te dienen.

Op de website van Tel mee met Taal vindt u meer informatie

Heeft u vragen, goede voorbeelden nodig, of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van financiering? Neem dan contact op met het kernteam Taalakkoord NHN via e-mail: info@taalakkoordnhn.nl

Leren en ontwikkelen voor MKB met de SLIM-regeling

Met de nieuwe SLIM-regeling kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen van werknemers te maken hebben. Van 1 t/m 30 september kunnen individuele aanvragen worden ingediend; Lees verder. Wilt u meer informatie over aanvraag-mogelijkheden? Neem dan contact op met: Anita Metzelaar of Ronald van Ammers.

Back To Top