Duurzaam aan het werk

Werkgevers staan voor grote uitdagingen door de coronacrisis, ook in Noord-Holland Noord. In de ene branche zie je dat er weinig werk is, terwijl in andere branches naarstig wordt gezocht naar personeel, zoals in de logistiek, zorg en techniek. Ook overstijgt het aantal vacatures inmiddels het aanbod van personeel. Vanuit de overheid is extra geld en middelen beschikbaar om de arbeidsmarkt te ondersteunen. In de regio Noord-Holland Noord werken ondernemers, onderwijs en overheid samen om zowel werkgevers als werknemers een handje te helpen. De adviseurs van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP) zijn voor werkgevers het aanspreekpunt. Het WSP is een samenwerking tussen gemeenten, UWV en SW-bedrijven.

Danielle de Gier is manager bij het WSP-NHN voor de regio Alkmaar. Daniëlle: “Werkgevers zijn zelf al heel creatief, bijvoorbeeld op het gebied van het uitwisselen van personeel. Maar met de extra dienstverlening die nu beschikbaar is, kunnen we maatwerk bieden. Met als voornaamste doel werknemers aan het werk houden. Omscholing naar een kansrijke sector, competentietests, loopbaanadvies, jobcoach; er zijn heel veel mogelijkheden.”

Competenties

“Om het aanbod van personeel te verbreden, helpen onze adviseurs werkgevers om meer naar competenties te kijken in plaats van naar een cv,” vervolgt Danielle. “Kritisch kijken naar gestelde eisen bijvoorbeeld, kan helpen om kandidaten te werven die anders niet in beeld zouden komen. We hebben al mooie voorbeelden van samenwerking om werkgevers en werknemers te ondersteunen. Toen Primark in Alkmaar stopte, heeft het WSP samen met de werkgever de werknemers begeleid, zodat ze voldoende handvatten hadden om een andere baan te vinden.”

Wees er op tijd bij

“We gaan graag op tijd in gesprek met werkgevers. Hoe eerder, hoe beter”, zegt Anne Engelbrecht, manager WSP-NHN en collega van Danielle. “Nu de coronasteun van de overheid is stopgezet, heeft dat mogelijk gevolgen voor sommige bedrijven. Deze werkgevers helpen we graag in een zo vroeg mogelijk stadium, bijvoorbeeld als zij afscheid moeten nemen van personeel, vanwege een faillissement. In dergelijke gevallen bieden wij maatwerk en ondersteunen wij zowel werkgevers als werknemers. Bijvoorbeeld met informatie over inkomen en met misschien wel het belangrijkste: begeleiden van mensen om door te stromen naar een andere baan. Zo nemen de adviseurs van het WSP werkgevers veel werk en zorgen uit handen. Als het ons lukt om regionale werkgevers te ondersteunen en te ontzorgen, zijn wij tevreden”, zeggen Danielle en Anne tenslotte.

Informatie

Werkgevers kunnen voor meer informatie terecht bij hun adviseur van het WSP.  Werknemers die hun baan dreigen kwijt te raken, vinden meer informatie bij NHN Werkt Door. 

Hulp voor werkgevers, hoe werkt het?

De adviseurs van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) zijn er voor werkgevers, ook nu de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis onder druk staat en actie noodzakelijk is. Zodra werkloosheid dreigt, ondersteunt het WSP-NHN werkgevers om hun werknemers van werk naar werk te helpen. De adviseurs kijken naar de vaardigheden van mensen en waar nodig bieden zij een opleiding aan om de overstap van personeel naar een andere branche of werkgever makkelijker te maken. Ook organiseert het WSP-NHN branchetafels met brancheorganisaties, werkgevers en onderwijs om arbeidsmarkt-vraagstukken inzichtelijk te maken en oplossingen te bedenken. Meer weten? Kijk op www.wsp-nhn.nl.

NHN Werkt Door

Ook voor werknemers en werkzoekenden die hulp kunnen gebruiken bij het zoeken en vinden van een (nieuwe) baan is er extra dienstverlening beschikbaar via NHN Werkt Door (www.nhnwerktdoor.nl). Onder deze naam werken gemeenten, WSP-NHN, UWV, VNO-NCW, FNV/CNV/ VCP, SBB, Leerwerkloket NHN en het beroeps- en hoger onderwijs samen om werknemers en werkzoekenden duurzaam aan het werk te helpen.

Gepubliceerd in: Kijk op Noord-Holland

Vergelijkbare berichten