Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), een mooi voorbeeld van een sociale werkgever!

In het filmje vertelt Mike Groot, HR-business partner bij HHNK, hoe ze dit aanpakken.

Mike: “HHNK wil een plek zijn waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. HHNK heeft een Gendergelijkheidsplan waarin een aantal maatregelen staan die HHNK neemt om een meer inclusieve organisatie te worden. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft HHNK als overheid concrete doelstellingen geformuleerd voor o.a. participatiebanen. HHNK werkt binnen de waterschapsector samen met Onbeperkte Denkers om participatie en de inclusieve cultuur te versterken. Regionaal doen ze dat met diverse lokale partijen, waaronder het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord.”

Vergelijkbare berichten