Omgaan met krapte op de arbeidsmarkt

In de regio Noord-Holland Noord groeit het aantal banen inmiddels minder sterk en neemt het aantal vacatures af. Toch heeft dat weinig effect op de krapte op de arbeidsmarkt. Door vergrijzing, minder jongeren, deeltijdwerk en een mis match tussen vraag en aanbod, blijft er structureel tekort aan personeel in branches als techniek, industrie, bouw, zorg en IT. Onze brancheteams zijn gespecialiseerd in de kansrijke sectoren; zij kunnen je uitgebreid vertellen wat de verwachtingen zijn en waar de kansen liggen. Hieronder vind je een kort overzicht van de verwachtingen per sector.  

Bouw, Techniek en Energie 

Bouw 

De productie en werkgelegenheid in de bouw zijn in Noord-Holland Noord jarenlang toegenomen, maar aan die groei lijkt nu een einde te komen. Dat heeft verschillende oorzaken, waaronder hoge grondstof- en materiaalprijzen, stijgende rente en stikstofproblematiek. Maar er blijft grote behoefte aan personeel, want juist gebrek daaraan remt bouwbedrijven ook in hun groei. Daarnaast neemt de vraag naar verduurzaming van bestaande woningen toe en daar is ook personeel voor nodig. Op werk.nl vind je de meest actuele prognoses voor de bouwsector. 

Techniek en energie

De energietransitie doet in Noord-Holland Noord een groot beroep op medewerkers in de installatietechniek: monteurs van zonnepanelen en warmtepompen, elektriciens die het elektriciteitsnet aan kunnen passen, calculators, werkvoorbereiders en allerlei andere functies zijn hard nodig. Om- en bijscholing biedt veel kansen om in deze sector aan de slag te gaan. 

Horeca, Detailhandel, IT en Zakelijke Dienstverlening 

Horeca

De werkgelegenheid in de horeca in Noord-Holland Noord zal in 2024 minder sterk groeien. Dit is het gevolg van stijgende kosten en consumenten die koopkracht verliezen. Toch blijft er behoefte aan horecapersoneel: het huidige tekort zorgt er namelijk ook voor dat verdere groei uitblijft. Op werk.nl vind je de meest actuele prognoses voor de horecasector. 

Detailhandel

Het aantal vacatures in de detailhandel in Noord-Holland Noord is in 2023 iets gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Steeds meer verkoop vindt online plaats. Toch is in de detailhandel nog veel werkgelegenheid; na de gedwongen winkelsluitingen tijdens de coronacrisis, zijn werkgevers weer massaal personeel gaan werven. Het aantal vacatures ligt dan ook nog steeds veel hoger dan voor de crisis. Op werk.nl vind je de meest actuele prognoses voor de detailhandel. 

IT

Op het gebied van werkgelegenheid is ICT de kleinste sector van Noord-Holland Noord. Ondanks een kleine krimp in 2022 en 2023, zal de sector in 2024 verder groeien. Vooral aan IT-diensten is veel behoefte, zeker door de sterk toegenomen digitalisering tijdens de coronacrisis. Op werk.nl vind je de meest actuele prognoses voor de ICT-sector. 

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening komt in alle sectoren voor en is dan ook de grootste beroepsrichting. Verschillende ontwikkelingen – digitalisering, kunstmatige intelligentie, privacywetgeving, klantenservice via WhatsApp en chatbots – vragen nieuwe vaardigheden van medewerkers. Hier liggen dus ook nieuwe kansen om werk te bieden aan mensen die voorheen niet aan het beroepsprofiel voldeden. 

Zorg, Welzijn, Overheid, Onderwijs, Schoonmaak

Zorg en welzijn

De sector Zorg en welzijn is in Noord-Holland Noord de grootste sector voor werknemers. Naar verwachting zal die ook tot eind 2024 sterk groeien: maar liefst 1.700 banen meer vergeleken met 2023. Door deze groei zal het komende jaren nog moeilijker worden om openstaande vacatures in te vullen. Op werk.nl vind je de meest actuele prognoses voor de sector Zorg en welzijn. 

Overheid

Hoewel op korte termijn het aantal banen in het openbaar bestuur in Noord-Holland Noord enigszins afneemt, is hier op langere termijn een groot knelpunt. Een groot deel van de huidige medewerkers valt namelijk in de leeftijdscategorieën 50 tot 60 jaar en 60-plus. Zij zullen de arbeidsmarkt de komende jaren gaan verlaten, maar er is niet genoeg instroom op opleidingen om deze uitstroom te compenseren. Op werk.nl vind je de meest actuele prognoses voor de sector. 

Onderwijs

De afgelopen jaren is in Noord-Holland Noord flink geïnvesteerd in het onderwijs, om de achterstanden die in de coronacrisis zijn ontstaan in te halen. Tegelijk neemt het aantal leerlingen af. Hierdoor zal in 2024 het aantal banen voor werknemers in deze sector afnemen. Maar ook met die afname blijft er in het onderwijs sprake van personeelstekort. Op werk.nl vind je de meest actuele prognoses voor de sector. 

Schoonmaak

Er is een groot personeelstekort in de schoonmaak. Veel mensen die schoonmaakten als bijbaan zijn uitgestroomd of doorgestroomd naar ander werk. Ook zijn in de beroepsgroep relatief veel 55-plussers actief, die op termijn zullen stoppen. Om die uitstroom op te kunnen vangen, is de behoefte aan nieuwe medewerkers groot. 

Transport, Logistiek, Groothandel, Beveiliging en Agrarisch

Transport en logistiek

In de vervoers- en opslagsector in Noord-Holland Noord neemt het aantal werknemersbanen in 2024 af. Doordat mensen meer thuiswerken, maken ze minder gebruik van het openbaar vervoer. Ook is er minder transport nodig, omdat personeelstekorten de productiegroei remmen. Tegelijk blijven consumenten veel besteden, waardoor er behoefte blijft aan transport van pakketten en de bevoorrading van winkels. Op werk.nl vind je de meest actuele prognoses voor de sector. 

Groothandel

De afgelopen jaren is het aantal banen in de groothandel toegenomen. Hoewel de coronacrisis de groei heeft geremd, bijvoorbeeld omdat groothandelaren werden getroffen door de horecasluitingen, en er in augustus 2022 een kleine dip was, groeit het aantal banen nog steeds. Op werk.nl vind je de meest actuele prognoses voor de sector. 

Beveiliging

De vraag naar beveiligingsmedewerkers verloopt onvoorspelbaar. Beveiligingsberoepen zijn niet met één sector verbonden, maar zijn te vinden in de zakelijke dienstverlening, het openbaar bestuur, zorg, transport, logistiek en andere branches. Momenteel zijn er vooral veel vacatures voor beveiligers van objecten. 

Agrarisch

De agrarische sector heeft de afgelopen jaren een aantal klappen te verwerken gekregen: prijsstijgingen van middelen als kunstmest en veevoer, onzekerheden door de stikstofproblematiek en stijgende energiekosten als gevolg van de Russisch-Oekraïense oorlog. Toch is in Noord-Holland Noord het aantal banen licht toegenomen. Op werk.nl vind je de meest actuele prognoses voor de sector.