Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA)

Knelt de schoen ergens in je organisatie? Bijvoorbeeld omdat je moeilijk personeel kunt vinden? Of omdat het verloop, het ziekteverzuim of de werkdruk erg hoog is? Maar weet je niet goed wat je daaraan kunt doen? Schakel ons dan kosteloos en vrijblijvend in voor een Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA). 

Op basis van interviews en observaties, brengt een van onze gecertificeerde analisten uitgebreid de werkprocessen en taken binnen je organisatie in beeld. Hieruit volgt een advies om de knelpunten op te lossen.

Wat levert het op? 

  • Vermindering van hoge werkdruk. 
  • Aanpakken van personeelstekort. 
  • Vermindering van oplopend ziekteverzuim. 
  • Stimuleren van verhoogde duurzame inzetbaarheid voor zowel huidige werknemers als werkzoekenden. 
  • Bevorderen van een verbeterde aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten. 
  • Concrete invulling van MVO-beleid, gericht op sociale en ecologische verantwoordelijkheid. 
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige organisatie door innovatie en aanpassingsvermogen. 

Meer weten?

Wil je meer weten over BIA of heb je interesse in het laten uitvoeren van een Bedrijfsadvies inclusieve Arbeidsorganisatie? Neem dan contact op met het Werkgeversservicepunt Noord-Holland Noord.

Een BIA bestaat uit de volgende stappen: 

Samen met de analist bepaal je wat precies onderzocht moet worden. Is er genoeg draagvlak binnen je organisatie voor zo’n onderzoek en kan iedereen zich er voldoende voor inzetten? Wat is de omvang van het onderzoek en hoelang gaat het duren? Welke rol wordt van jou als werkgever verwacht? De antwoorden op deze vragen legt de analist vast in een dienstverleningsadvies.

De analist houdt interviews en observeert wat er op de werkvloer gebeurt. Op deze manier ontstaat inzicht in de taken en processen binnen de organisatie, maar ook in welke wensen er leven.

De analist koppelt aan jou en aan de betrokken medewerkers terug wat de bevindingen zijn. Samen verkennen jullie hoe het werk anders georganiseerd kan worden en wat daarvoor nodig is.

Het eindresultaat is het daadwerkelijk bedrijfsadvies. Hierin vind je stapsgewijs de manier waarop je de bevindingen en aanbevelingen in de praktijk kunt brengen. Het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord kan hier verdere ondersteuning in bieden.