Sociaal ondernemen

De term ‘sociaal ondernemen’ wordt door veel verschillende partijen anders uitgelegd. Daarom vertellen we graag eerst even wat wij er precies mee bedoelen. Sociaal ondernemen is volgens ons de allereerste manier om personeelstekorten op te lossen. Dit doe je door werkgelegenheid te bieden aan ongekend talent. Dit zijn mensen die obstakels op de arbeidsmarkt ervaren. Bijvoorbeeld door een ziekte, handicap of taalachterstand.

Voordelen van sociaal ondernemen 

Hoewel er een enorme behoefte aan medewerkers is, wordt heel veel gemotiveerd en ongekend talent nog niet benut. Voor slimme ondernemers ligt er dus een grote kans om deze talenten te ontdekken – nog vóór een ander dat doet.  

Bovendien bied je met sociaal ondernemen veel meer. Als je op de werkvloer ruimte maakt voor mensen om zichzelf te kunnen zijn, draagt dat bij aan een meer open werksfeer, waarin iedereen beter tot zijn recht komt – óók je huidige personeel. Daarnaast word je aantrekkelijker voor jonge medewerkers, klanten en samenwerkingspartners, want die verwachten steeds vaker dat een onderneming maatschappelijk een bijdrage levert.  

Daarnaast is de landelijke doelstelling voor begin 2026 om 125.000 banen voor mensen met een ziekte of handicap te realiseren, waarvan 100.000 in het bedrijfsleven. Om dat mogelijk te maken, zijn verschillende aantrekkelijke regelingen en subsidies in het leven geroepen. WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord helpt je graag om te onderzoeken welke daarvan bij jouw bedrijf passen!