Inclusieve arbeidsmarkt oplossing voor personeelskrapte

Een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid van personeel: een mooi en belangrijk streven, vinden ook veel werkgevers.  Hoe kunt u personeel met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam inzetten?  En waarom zou u dat willen? De adviseurs van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) adviseren u hier graag bij. 

Onder ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ verstaan we nogal wat verschillende groepen. Het kan gaan om mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, 50-plussers, jongeren die zonder diploma van school zijn gegaan en mensen met een achtergrond in de psychiatrie. Allemaal hebben ze hun eigen uitdagingen om aan het werk te gaan. Maar belangrijker nog: allemaal hebben ze ook hun eigen talenten.  Enorme motivatie. Uitzonderlijke systematische inzichten. Een onverwacht perspectief. Jarenlange ervaring. Of juist een onbevangen blik. Het zijn slechts een paar voorbeelden van waardevolle eigenschappen die iemand aan uw organisatie toe zou kunnen voegen – ondanks een afstand tot de arbeidsmarkt. Wie moet er bewegen om deze afstand te overbruggen? 

Winst 

Werkgevers die hun koudwatervrees overwinnen en een stap in de richting van deze mensen durven te zetten, hebben daar enorm veel bij te winnen. U krijgt toegang tot een veel groter aanbod aan potentieel zeer gemotiveerde nieuwe werknemers. Zo kunt u talenten benutten die andere werkgevers laten liggen. Maar investeren in een collega die soms wat extra aandacht nodig heeft, levert ook de rest van uw personeel veel op: het stimuleert namelijk een open organisatiecultuur en daar heeft elke werknemer baat bij. Ook de creativiteit in een organisatie – essentieel om in een snel veranderende wereld relevant te blijven – zal een stevige impuls krijgen als het personeel bestaat uit mensen met diverse achtergronden. 

Duurzame inzet 

Het overbruggen van die afstand is dus altijd de moeite waard, al gaat dit lang niet altijd vanzelf. Daarom stelt WSP-NHN allerlei gereedschappen beschikbaar om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in te zetten. Zo is er de training Harrie Helpt: met deze cursus wordt een collega opgeleid om iemand met een arbeidsbeperking op de werkvloer langdurig te begeleiden. Of kies voor een jobcoach die zorgt voor ondersteuning op de werkvloer, totdat de medewerker (weer) zelfstandig kan functioneren. Een andere mogelijkheid is functiecreatie, ook wel ‘jobcarving’ genoemd: door bedrijfsprocessen anders in te richten en taken af te splitsen, kunt u voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt functies op maat creëren, terwijl voor uw andere medewerkers ruimte ontstaat om zich te specialiseren in de taken waar ze goed in zijn. Of richt een leerwerktraject in, waarbij een werknemer door werkend te leren goed voorbereid wordt op een functie binnen uw bedrijf. 

Vergelijkbare berichten