Informatie coronavirus

De economische en maatschappelijke gevolgen van het Coronavirus zijn voor iedereen voelbaar, ook voor werkgevers. Hieronder vindt u een overzicht van links naar actuele informatie die voor u als ondernemer relevant is.

Actuele informatie Coronaloket KvK

Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor informatie over de regelingen en veelgestelde ondernemersvragen.

Aanvragen van de NOW

De voorwaarden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) zijn bekend. De regeling wordt uitgevoerd door het UWV. Bekijk op de site van UWV de informatie over de regeling: Noodfonds overbrugging Werkgelegenheid

Werkgevers die over een periode van 3 maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming is maximaal 90 procent van de loonsom, afgezet tegen het omzetverlies.

Aanvraag Werktijdverkorting al ingediend

Het Noodfonds vervangt de regeling Werktijdverkorting, die is gestopt. Op de site van UWV vindt u hier meer informatie over. Heeft u al een aanvraag Werktijdverkorting ingediend? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid hoe de afhandeling verloopt. Vraag en antwoord aanvraag Werktijdverkorting.

Veelgestelde vragen UWV

Kijk op de site van het UWV bij Veelgestelde vragen over het Coronavirus met informatie voor werkgevers.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen.

Gedupeerde ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 ontvangen om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS kunt u aanvragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen. Wilt u meer informatie over de overbruggingsregeling en de uitvoering hiervan? Kijk dan op de website van uw woongemeente.

Noodpakket voor banen en economie

Om burgers tegemoet te komen in de gevolgen van het Coronavirus ontwikkelde de overheid een pakket aan steunmaatregelen. Bekijk de maatregelen op de site van de Rijksoverheid.
Noodpakket voor banen en economie

Contact

Als WerkgeversServicepunt willen wij u in deze lastige periode zo goed mogelijk van dienst zijn. Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u nog vragen neem dan vooral contact met ons op via contact@wsp-nhn.nl

Vergelijkbare berichten