Kwartiermaker nieuwe Mobiliteitsteam NHN gestart

In de regio Noord-Holland Noord zetten wij in een nieuw op te richten Mobiliteitsteam NHN crisisdienstverlening op voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Doel hiervan is om mensen die nu in onzekerheid verkeren en hun baan dreigen te verliezen, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk te leiden en hen te helpen via om- of bijscholing. Vanaf 1 februari gaat Occo Koedijker het Mobiliteitsteam NHN opzetten en operationeel maken.

Ondersteuning

Burgers en bedrijven in Noord-Holland Noord zijn getroffen door de coronacrisis. Veel werkgevers en ondernemers hebben een beroep gedaan op NOW en TOZO. Er staat voor hen en talloze anderen in de regio veel op het spel. Het is belangrijk dat we met elkaar snel en adequaat goede dienstverlening inrichten voor de groeiende groep bedrijven, werkzoekenden en zelfstandige ondernemers die de komende tijd vragen hebben en ondersteuning nodig hebben.

Kwartiermaker

Occo is geen onbekende in onze regio, onder meer door zijn werk als bestuurder bij Huis van het Werk: “In de rol van Kwartiermaker Mobiliteitsteam NHN krijg ik de kans om de puntjes op de i te zetten van mijn ambitie – of moet ik zeggen mijn droom – om te komen tot een echt werkende regionale arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin partijen nadrukkelijk de samenwerking opzoeken, leren van en werken met elkaar om zo drempels weg te nemen. En een helder transparant loket te creëren die als een magneet alle partijen bij elkaar brengt. Of het nu gaat om de werkzoekende, jongere, zzp’er, werknemer, bedrijfsleven of onderwijs. Prachtig om na zeven jaar Huis van het Werk de puzzelstukjes in elkaar te kunnen laten vallen!“

Vergelijkbare berichten