Lichte stijging WW vooral in horeca, toch meer moeite om vacatures te vervullen

In januari zag UWV het aantal WW-uitkeringen toenemen ten opzichte van december. Een stijging van december op januari komt vaak voor, omdat veel contracten in december aflopen en niet iedereen aansluitend werk vindt. Ook in noordelijk Noord-Holland nam het aantal uitkeringen toe. In Noord-Holland Noord (+1,4%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (+1,1%) steeg het aantal WW-uitkeringen sterker dan landelijk (+ 0,6%). In Zaanstreek-Waterland bleef de stijging met 0,1% beperkt. Vooral in de horeca en in de detailhandel was de ontwikkeling in Zaanstreek-Waterland gunstiger dan in de twee andere regio’s.

In de drie Noord-Hollandse regio’s samen nam het aantal WW-uitkeringen in de horeca het sterkst toe. Deze stijging werd voor een groot deel veroorzaakt door de aangescherpte corona regels voor de horeca die in de loop van december werden afgekondigd. Eind januari werden voor de horeca 1.183 WW-uitkeringen verstrekt. De verwachting is dat, met het versoepelen van de coronamaatregelen, de vraag naar horecapersoneel weer toeneemt en dus het aantal WW-uitkeringen zal afnemen.

Lastiger om personeel te vinden
Omdat een deel van de werknemers uit de horeca de afgelopen maanden gekozen heeft voor een beroep in een andere sector, is de verwachting dat het voor werkgevers in de horeca, zeker in de aanloop naar het zomerseizoen, lastig zal worden openstaande vacatures in te vullen. In 2021 was 59% van de ontstane vacatures in de horeca volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Dat is iets meer dan gemiddeld (55%). In de bouwnijverheid was het grootste aandeel ontstane vacatures moeilijk vervulbaar (77%). Dit blijkt uit de UWV-werkgeversenquête waarvan de resultaten zijn gepresenteerd in een publicatie over hoe werkgevers omgaan met moeilijk vervulbare vacatures en behoud van personeel.

 

Vanuit het WSP ondersteunen we graag onder andere door het horecatraject dat van start is gegaan samen met het Horizoncollege en het organiseren van de KBBBD.

Bron: UWV

Vergelijkbare berichten