Lichte WW-stijging januari, baankansen verschillen per sector

In januari ziet UWV het aantal WW-uitkeringen doorgaans oplopen. Dat komt doordat veel tijdelijke contracten in december eindigen. Ook dit jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in januari, zij het mondjesmaat. De landelijke stijging in januari bedroeg 1%. Dat was minder dan in december 2020 (+3,4%). In de Noord-Hollandse arbeidsmarktregio’s was de WW-ontwikkeling in januari vergelijkbaar met de landelijke. In Zuid-Kennemerland en IJmond steeg het aantal WW-uitkeringen met 1,1% en in Zaanstreek-Waterland met 1%. In Noord-Holland Noord veranderde de WW-stand nauwelijks (+0,1%).

Hoewel de stijging van het aantal WW-uitkeringen in januari lager is dan in december, is de toename ten opzichte van vorig jaar fors. In januari 2021 keerde UWV in de drie Noord-Hollandse regio’s 32% meer uitkeringen uit dan een jaar geleden. Landelijk was de stijging 19,5%. De WW-ontwikkelingen geven een algemeen beeld van de dynamiek op de arbeidsmarkt. Dat laat onverlet dat er nog altijd sectoren en beroepen zijn met goede kansen op werk.

Kansen in de techniek

Door de energietransitie en de klimaatmaatregelen is de installatietechniek bij uitstek een kansrijke richting. Dat geldt voor verschillende niveaus (middelbaar en hoger). De verwachting is dat de vraag naar monteurs zonnepanelen zal toenemen. Ook monteurs cv/warmtepompen en monteurs meet- en regeltechniek zijn gewild. Daarnaast zijn calculators, werkvoorbereiders en ontwerpers/projectleiders installatietechniek voorbeelden van kansrijke beroepen.

Oriënteren op baan

Naast de techniek zijn in zorg en welzijn, openbaar bestuur en informatie en communicatie goede kansen op werk. De werkgelegenheid in de zorg neemt elk jaar toe. Uiteraard heeft ook de coronapandemie grote gevolgen voor de vraag in deze sector. Voorbeelden van zorgberoepen waar veel vraag naar is, zijn verpleegkundige en verzorgende IG. In het UWV-overzicht kansrijke beroepen staan 182 beroepen verdeeld over 15 segmenten die voldoende tot goede baankansen bieden. Dit overzicht kan werkzoekenden helpen bij hun oriëntatie op een (nieuwe) baan of helpen bij hun keuze in (om)scholing.

Mbo-opleidingen vergeleken

Onlangs heeft UWV een rapport uitgebracht waarbij de arbeidsmarktpositie van mbo’ers zijn vergeleken. Hoe snel mbo’ers een baan vinden na het afronden van hun opleiding, verschilt sterk per opleidingstype, leerweg en niveau. Opleidingen in de zorg en techniek bieden meestal een goede arbeidsmarktpositie. De minst gunstige arbeidsmarktpositie hebben leerlingen in de opleidingsrichtingen schoonheids- en haarverzorging en horeca. Ten slotte geeft de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) over het algemeen een betere arbeidsmarktpositie dan de beroepsopleidende leerweg (bol).

Vergelijkbare berichten