Magentazorg: “Samen maken we de regio een beetje mooier”

‘Werken met je hart’ is het motto van werken bij Magentazorg, een zorgverlener voor kwetsbare ouderen in Noord-Holland Noord. Corporate recruiter Maayke Kester zorgt dat mensen met een hart voor de zorg bij de organisatie willen werken. Daarvoor werkt ze samen met verschillende partners, waaronder WSP-NHN.

Magentazorg biedt verpleging, verzorging en thuiszorg aan ouderen, zowel in één van haar 12 woonzorglocaties als bij mensen thuis. Van Heiloo en Alkmaar tot Heerhugowaard en Bergen. Op de locaties wonen mensen met dementie of andere ziektebeelden en mensen die lichamelijke ondersteuning nodig hebben. In Alkmaar wordt over een kleine twee jaar de nieuwbouw voor Revalidatiecentrum Magentazorg opgeleverd. Ouderen die thuis niet kunnen herstellen na bijvoorbeeld een operatie in het ziekenhuis, kunnen hier revalideren.

Kleur en uitstraling

Maayke Kester werkt sinds 2019 bij de organisatie. Als corporate recruiter zorgt zij dat de teams die de managers ondersteunen zo zijn samengesteld dat de managers hun werk beter en sneller kunnen doen – ook met het oog op de lange termijndoelstellingen van de organisatie. Dit doet ze veel in samenwerking met vaste partners in de regio, zoals zzp’ers, detacherings- en uitzendbureaus, instanties en initiatieven als WSP-NHN.

“Hoe zetten we onszelf als organisatie neer en hoe trekken we de juiste mensen aan?”

Maayke: “Daarnaast houd ik me bezig met onze uitstraling in de regio, om te laten zien waarom het zo leuk is om juist bij ons te werken. Hoe zetten we onszelf als organisatie neer en hoe trekken we de juiste mensen aan? Er is namelijk een grote vraag naar zorgpersoneel. Daarom werk ik veel samen met MagentAcademy, waar we mensen een opleiding bieden op kosten van de organisatie. Binnenkort lanceren we ook een ‘Werken bij-website’. Daarnaast rijden we met een opvallende knalroze ‘Magenta-lijnbus’ door de regio en wordt onze slogan ‘Werken met je hart’ steeds bekender. Zo willen we met onze kleur en uitstraling de juiste mensen naar ons toe trekken: mensen die een groot hart voor de zorg hebben en die vanuit passie en een innerlijke motivatie goede zorg willen verlenen aan onze cliënten.”

Welzijnstaken

Magentazorg werkt veel samen met WSP-NHN voor de invulling van vacatures op opleidingsniveau 1. WSP-NHN verzorgt daarbij de eerste werving en selectie van kandidaten. Maayke: “Er zijn twee functies die we goed samen kunnen vervullen: hulp bij huishouding en medewerker wonen en welzijn. Bij beide functies gaat het om taken waar geen zorgdiploma voor nodig is, maar waar je een bepaald type voor moet zijn. Zo neemt een medewerker wonen en welzijn bij een zorgorganisatie de welzijnstaken van een gediplomeerd zorgmedewerker over. Zoals met de bewoners eten, sjoelen, handen masseren of buiten wandelen. De zorgmedewerker kan zich dan richten op taken als wassen en het toedienen van medicatie.”

“Zij is de eerste die gelijk op niveau 3 is ingestroomd”

“Het is prachtig als uit een gesprek blijkt dat iemand vanuit een uitkering de zorg in wil. Onlangs was er een dame die een Participatie wet uitkering kreeg en dat heel graag wilde. Zij is na selectie door WSP-NHN aangenomen als medewerker wonen en welzijn. Daarbij is ze ook meteen toegelaten tot de opleiding verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) aan de MagentAcademy. Normaal gesproken gaan mensen eerst als hulp bij huishouding aan de slag en beginnen ze vanuit daar aan een niveau 2-opleiding. Zij is de eerste die gelijk op niveau 3 is ingestroomd.”

Een kans geven

Samenwerken met WSP-NHN wordt volgens Maayke binnen Magentazorg als prettig ervaren: “Zij verdiepen zich in de organisaties waar ze mee samenwerken, zodat ze echt van toegevoegde waarde kunnen zijn in de werving en selectie van de mensen die ze aanbieden. Ik ben zelf bij WSP-NHN langs geweest om te vertellen over Magentazorg, over wat belangrijk is voor ons, wat voor type mens wij zoeken en wat onze harde criteria zijn. De dame die zich richt op het matchen van de mensen is weer bij mij op kantoor geweest. Samen met onze manager van de hulp bij huishouding zijn we in gesprek gegaan over hoe zij ons het beste kunnen ondersteunen bij het aanleveren van kandidaten.”

“Als we ons hier samen voor inzetten, maken we met z’n allen de regio een beetje mooier”

“Ik vind dat we als zorgorganisatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om een kans te geven aan mensen met een uitkering. Als we ons hier samen voor inzetten, maken we met z’n allen de regio een beetje mooier. Dat brengt je toch verder dan wanneer je het in je eentje doet.”

Vergelijkbare berichten