Meer Werkgeversfocus op Psychische Kwetsbaarheid

64% Van de werkgevers wil geen mensen met een psychische kwetsbaarheid aannemen, ondanks het feit dat van de werkgevers, die zo iemand in dienst hebben of gehad hebben slechts 7% een negatieve ervaring heeft en 52% juist (heel) positief is! 30% Van de werkgevers wil geen mensen aannemen, die in het verleden een psychische aandoening hadden! Daarmee staan heel veel (vaak goed gekwalificeerde) mensen buiten spel!

Bent u een werkgever, die eraan wil bijdragen dat hier verandering in komt? En hebt u het afgelopen halfjaar iemand aangenomen met een (vermoedelijke) psychische kwetsbaarheid of de ambitie dit in 2021 te doen, neem dan deel aan het project “Meer Werkgeversfocus op Psychische Kwetsbaarheid”.

Werkgeverservaringen

Dit project brengt werkgeverservaringen in kaart en goede voorbeelden onder de aandacht van andere werkgevers. Veel voorkomende belemmeringen worden bespreekbaar gemaakt bij de opdrachtgever, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. WSP-NHN voert dit project samen met RPAnhn, UWV, GGZ Noord-Holland Noord , de AWVN en De Normaalste Zaak voeren uit in onze arbeidsmarktregio. We zoeken werkgevers, die geïnteresseerd zijn in deelname.

Interesse?

Wilt u hier aan meewerken? Stuur dan een E-mail naar peter.don1955@gmail.com U wordt dan gebeld en in dat gesprek ontvangt u meer informatie en kunt u beslissen om al dan niet deel  te nemen.

In deze brochure leest u er meer over klik hier Brochure PK werkgevers

Vergelijkbare berichten