skip to Main Content

Het kabinet heeft extra afspraken over het noodpakket banen en economie bekend gemaakt. Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Lees hier verder.

Op deze pagina van de Rijksoverheid vindt u informatie over financiële regelingen.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen. Wilt u meer informatie over de overbruggingsregeling en de uitvoering hiervan? Kijk dan op de website van uw woongemeente of kijk hierbij de Tozo-loketten in Noord-Holland Noord:

Actuele informatie Coronaloket KvK

Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor informatie over de regelingen en veelgestelde ondernemersvragen.

Aanvragen van de NOW

Alle informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) vindt u op de site van UWV: Noodfonds overbrugging Werkgelegenheid

Werkgevers die over een periode van 3 maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming is maximaal 90 procent van de loonsom, afgezet tegen het omzetverlies.

Aanvraag Werktijdverkorting al ingediend

Het Noodfonds vervangt de regeling Werktijdverkorting, die is gestopt. Op de site van UWV vindt u hier meer informatie over. Heeft u al een aanvraag Werktijdverkorting ingediend? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid hoe de afhandeling verloopt. Vraag en antwoord aanvraag Werktijdverkorting.

Veelgestelde vragen UWV

Kijk op de site van het UWV bij Veelgestelde vragen over het Coronavirus met informatie voor werkgevers.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen.

Gedupeerde ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 ontvangen om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS kunt u aanvragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Toolbox Corona en Banenafspraak

Om werkgevers te ondersteunen met informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten, heeft ‘Op naar de 100.000 banen’ deze toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ opgezet.

Coronacalculator

Bereken met de slimme coronacalculator hoe de coronamaatregelen jouw onderneming kunnen helpen. Deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland. Je vindt hem hier: www.coronacalculator.nl

Corona Infodesk van de Westfriese bedrijvengroep

Op deze pagina staat alle informatie over de landelijke, provinciale en gemeentelijke maatregelen en initiatieven met daarbij de relevante doorverwijzingen naar de officiële websites. Tevens is hier het meldpunt te vinden voor West-Friese ondernemers, waar ondernemers de signalen kunnen melden die hun beperken in het ondernemen tijdens de coronacrisis. Ook positieve signalen zijn welkom m.b.t. initiatieven, kansen en ervaringen steunmaatregelen.

Contact

Als WerkgeversServicepunt willen wij u in deze lastige periode zo goed mogelijk van dienst zijn. Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u nog vragen neem dan vooral contact met ons op via contact@wsp-nhn.nl

Back To Top