skip to Main Content

Op deze pagina van de Rijksoverheid vindt u informatie over financiële regelingen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

U kunt bij de gemeente waar u woont een aanvraag voor Tozo 3.0 indienen. De aanvraagperiode loopt van 1 oktober tot 1 april 2021. Hierna komt TOZO 4.0, aanvraagperiode 1 april 2021 t/m 30 juni 2021. Per 1 april 2021 wordt er een beperkte vermogenstoets ingevoerd.

De Tozo 3.0 bestaat uit twee delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 6 maanden – die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

U kunt hier kijken of de Tozo voor u geldt. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.

Wilt u meer informatie over de overbruggingsregeling en de uitvoering hiervan? Kijk dan op de website van uw woongemeente of kijk bij de Tozo-loketten in Noord-Holland Noord:

Actuele informatie Coronaloket KvK

Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor informatie over de regelingen en veelgestelde ondernemersvragen.

Aanvragen van de NOW

Alle informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) vindt u op de site van UWV: Noodfonds overbrugging Werkgelegenheid

Tegemoetkoming NOW aanvragen

Het loket voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW voor de zesde aanvraagperiode is geopend. U kunt tot en met 30 september 2021 een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in uw loonkosten voor de maanden juli, augustus en september 2021.  Lees hier meer 

Veelgestelde vragen UWV

Kijk op de site van het UWV bij Veelgestelde vragen over het Coronavirus met informatie voor werkgevers.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

Meer informatie over de TVL
Kijk voor meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op de websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen.

Gedupeerde ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 ontvangen om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS kunt u aanvragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Toolbox Corona en Banenafspraak

Om werkgevers te ondersteunen met informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten, heeft ‘Op naar de 100.000 banen’ deze toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ opgezet.

Coronacalculator

Bereken met de slimme coronacalculator hoe de coronamaatregelen jouw onderneming kunnen helpen. Deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland. Je vindt hem hier: www.coronacalculator.nl

Corona Infodesk van de Westfriese bedrijvengroep

Op deze pagina staat alle informatie over de landelijke, provinciale en gemeentelijke maatregelen en initiatieven met daarbij de relevante doorverwijzingen naar de officiële websites. Tevens is hier het meldpunt te vinden voor West-Friese ondernemers, waar ondernemers de signalen kunnen melden die hun beperken in het ondernemen tijdens de coronacrisis. Ook positieve signalen zijn welkom m.b.t. initiatieven, kansen en ervaringen steunmaatregelen.

Contact

Als WerkgeversServicepunt willen wij u in deze lastige periode zo goed mogelijk van dienst zijn. Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u nog vragen neem dan vooral contact met ons op via contact@wsp-nhn.nl

Back To Top