skip to Main Content

Het kabinet heeft extra afspraken over het noodpakket banen en economie bekend gemaakt. Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Lees hier verder.

Op deze pagina van de Rijksoverheid vindt u informatie over financiële regelingen.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Tozo 2

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 4 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 30 september 2020.

Wanneer u in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, dan kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

De regeling bestaat uit twee delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 4 maanden – die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Voor de regeling Tozo geldt een aantal voorwaarden. Check hier of de Tozo voor u geldt. Of lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u meer informatie over de overbruggingsregeling en de uitvoering hiervan? Kijk dan op de website van uw woongemeente of kijk bij de Tozo-loketten in Noord-Holland Noord:

Actuele informatie Coronaloket KvK

Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor informatie over de regelingen en veelgestelde ondernemersvragen.

Aanvragen van de NOW

Alle informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) vindt u op de site van UWV: Noodfonds overbrugging Werkgelegenheid

NOW verlengd (NOW 2.0)
De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze vier maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Veelgestelde vragen UWV

Kijk op de site van het UWV bij Veelgestelde vragen over het Coronavirus met informatie voor werkgevers.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Meer informatie over de TVL
Kijk voor meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op de websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen.

Gedupeerde ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 ontvangen om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS kunt u aanvragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Toolbox Corona en Banenafspraak

Om werkgevers te ondersteunen met informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten, heeft ‘Op naar de 100.000 banen’ deze toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ opgezet.

Coronacalculator

Bereken met de slimme coronacalculator hoe de coronamaatregelen jouw onderneming kunnen helpen. Deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland. Je vindt hem hier: www.coronacalculator.nl

Corona Infodesk van de Westfriese bedrijvengroep

Op deze pagina staat alle informatie over de landelijke, provinciale en gemeentelijke maatregelen en initiatieven met daarbij de relevante doorverwijzingen naar de officiële websites. Tevens is hier het meldpunt te vinden voor West-Friese ondernemers, waar ondernemers de signalen kunnen melden die hun beperken in het ondernemen tijdens de coronacrisis. Ook positieve signalen zijn welkom m.b.t. initiatieven, kansen en ervaringen steunmaatregelen.

Contact

Als WerkgeversServicepunt willen wij u in deze lastige periode zo goed mogelijk van dienst zijn. Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u nog vragen neem dan vooral contact met ons op via contact@wsp-nhn.nl

Back To Top