Noord-Holland Noord blijft koploper als het gaat om de Banenafspraak en Beschut werk

Het UWV heeft recent nieuwe cijfers gepubliceerd van het vierde kwartaal van 2023 over de Banenafspraak en Beschut werk. Noord-Holland Noord blijft koploper van Nederland en ligt prima op koers als het gaat om de Banenafspraak en Beschut werk. Een belangrijke succesfactor is de uitstekende samenwerking met het Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Entree-onderwijs.

Banenafspraak

De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een ziekte of handicap. Deze afspraak is gemaakt zodat iemand die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, met ondersteuning bij een werkgever aan het werk kan.

Er zijn in onze regio sinds de nulmeting al 4594 extra banen gerealiseerd. In Noord-Holland Noord zien we in Q4 een groei van 139 banen (+2% ten opzichte van Q3). Onze regionale doelstelling voor eind 2023 is 3328 extra banen. Tot nu toe zijn er dus 1266 extra banen ten opzichte van de doelstelling gerealiseerd in Noord-Holland Noord (+38%). Daarmee blijven we de trotse koploper van alle arbeidsmarktregio’s.

Meer cijfers over de Banenafspraak vindt u in het arbeidsmarktdashboard Banenafspraak: Dashboard Banenafspraak (werk.nl)

Beschut Werk

In Noord-Holland Noord is het aantal werkzame personen in Q4 2023 wederom licht toegenomen. Er zijn 732 personen die een geldige indicatie beschut werk hebben. Daarvan werken er 494, dat is bijna 68%.

Meer cijfers over Beschut werk vindt u in het arbeidsmarktdashboard Beschut werk: Dashboard Beschut werk

Vergelijkbare berichten