Ontwikkelen op maat binnen een beschermde werkplek

Bij de sociale onderneming Pro Verpakken & Ontwikkelen in Schagen is ongeveer de helft van het personeel laaggeletterd. Daarom ondersteunt het bedrijf medewerkers die zich willen ontwikkelen, bijvoorbeeld met taallessen van een ROC-docent. Directeur Marieke van Stralen en medewerker en taalambassadeur Fred den Heijer vertellen hoe ze dit aanpakken.

“Tot een aantal jaar geleden wisten we niet eens dat zoveel van onze medewerkers laaggeletterd waren,” vertelt Van Stralen. “Voor een functioneringsrapport moesten ze zelf dingen opschrijven, maar lang niet iedereen kon dat. Toen zijn we gaan nadenken over het verbeteren van taalvaardigheid. Met de lessen in taal en digitale vaardigheden hopen we medewerkers te helpen om zich verder te ontwikkelen.” De directeur benadrukt dat Pro Verpakken & Ontwikkelen geen standaardbedrijf is. “Wij zijn van origine een sociaal werkbedrijf. Veel medewerkers hebben een indicatie van het UWV, of ze komen binnen via de gemeente of het praktijkonderwijs. Wij bieden ze een beschermde werkplek, plus de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.”

Ganzenbord en pubquiz

Daarvoor biedt het bedrijf bijvoorbeeld aangepaste werkplekken of extra hulpmiddelen, zoals speciale beeldschermen en voorleesbrillen voor slechtzienden. Maar ook cursussen op maat. “Een training over hygiënisch voedsel verpakken hebben we bijvoorbeeld gedaan als een Ganzenbordspel”, aldus Van Stralen. “Dat deden we met duo’s, zodat medewerkers die niet goed kunnen lezen konden samenwerken met een meer taalvaardige collega. Het afgelopen jaar hebben we de training gegeven als een pubquiz. We proberen constant manieren te vinden om spelenderwijs te leren.”

Vier jaar geleden begon Pro Verpakken & Ontwikkelen met het aanbieden van taallessen, in een lokaal binnen het bedrijf. De drijvende kracht hierachter was medewerker Fred den Heijer, die net daarvoor zelf een taalcursus had gedaan bij het ROC. “Ik zag dat veel collega’s, net als ik, moeite hadden met lezen en schrijven. Daarom stelde ik voor om de cursus hier in huis te laten geven.” Van Stralen legde contact met het ROC en regelde een lokaal en materiaal voor de lessen. Den Heijer benaderde collega’s en vertelde hoe de taallessen zijn leven hadden verbeterd. “Ik heb jarenlang smoesjes verzonnen om te verbergen dat ik niet kon schrijven, totdat een teamleider erachter kwam. Achteraf gezien had ik die cursus veel eerder moeten doen.”

Lager verzuim

Na een stroef eerste jaar begon de taalcursus binnen Pro Verpakken & Ontwikkelen te lopen. Elke week volgen tien medewerkers twee dagdelen per week lessen van een ROC-docent. “Met corona ging dat wat lastiger”, zegt Van Stralen. “We hebben nu acht cursisten in het lokaal. Daar zitten ook een paar mensen van buiten bij, want we willen wel dat de lessen vol zitten.” De directeur ziet duidelijke voordelen van de taalcursus. “Mensen zitten beter in hun vel. Ze kunnen meer taken op de werkvloer uitvoeren. En het verzuim is lager. Als medewerkers niet goed kunnen lezen melden ze zich soms ziek om lastige situaties, waarbij ze iets moeten lezen, te voorkomen.”

Hoewel de taalcursussen worden georganiseerd vanuit het ROC, is er geen vastomlijnd programma. Van Stralen: “Voor veel medewerkers ligt de lat dan te hoog. Dan haken ze af. Ze hoeven in onze cursus geen boek te kunnen lezen. Als ze bepaalde werkinstructies kunnen begrijpen is dat soms al voldoende. Hun leerwensen staan centraal. Sommigen willen meer. Een van onze medewerkers wilde bijvoorbeeld Rupsje Nooitgenoeg kunnen voorlezen. Dat is een mooi doel, toch?” Daarnaast hebben steeds meer medewerkers door de coronapandemie behoefte aan digitale vaardigheden, zoals het aanmaken van een DigiD. “Daar hebben we samen met de docent op ingespeeld”, aldus Van Stralen.

NT1-opleider

Inmiddels hebben een kleine dertig medewerkers een cursus gevolgd. Ook is Pro Verpakken & Ontwikkelen aangesloten bij het Taalakkoord en werkt samen met Stichting Lezen en Schrijven. Een van de medewerkers heeft een cursus gedaan tot NT1-opleider, zodat zij de ROC-docent mee kan helpen met de taalcursus.

Den Heijer is taalambassadeur geworden via Stichting ABC, voor de Kop van Noord-Holland. “Eigenlijk doe ik daarvoor hetzelfde als binnen Pro Verpakken & Ontwikkelen”, zegt hij. “Ik vertel wat ik zelf aan de cursus heb gehad. Veel mensen schamen zich ervoor dat ze niet kunnen lezen of schrijven.” Die schaamte is volgens Den Heijer de reden dat ze niet naar een les op bijvoorbeeld een ROC willen. “Want wie kom je daar allemaal tegen? Bij ons in het klaslokaal hoef je daar niet bang voor te zijn. Je zit er gewoon met je eigen collega’s, binnen het bedrijf. Daar is niets engs aan.”

Vergelijkbare berichten