Open Hiring, ongekend talent en koers WSP bij het Grootste Werkfestival 2021

De toenemende krapte en mismatch op de arbeidsmarkt dwingt ons tot anders denken over onderwerpen als werven en opleiden. Dat is precies wat ondernemers, bestuurders, directeuren en (HR-)managers in Noord-Holland Noord deden op 23 november, tijdens de vijfde editie van Het Grootste Werkfestival 2021. Bekijk hieronder het overzicht van het programma met de verschillende kennissessies. Alle kennissessies (en plenaire gedeelte) zijn via onderstaande linkjes terug te kijken.

Regionale ontwikkeling WSP-NHN

Tijdens deze kennissessie werd men meegenomen in de regionale ontwikkelingen van het WSP-NHN. De nadruk lag hierbij op verbindingen aangaan met diverse stakeholders, een duidelijk pakket aan diensten en branchefocus. Onder ander via de branchetafels, werden er arbeidsmarktvraagstukken inzichtelijk gemaakt en oplossingen bedacht. Daarnaast zet het WSP-NHN zich nadrukkelijk in voor het matchen op competenties, Leven Lang Ontwikkelen en preventieve dienstverlening.

Open Hiring

Open Hiring® houdt in dat je, als je wilt werken, gewoon aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je opleiding of ervaring. In een inspirerende sessie, ingeleid door ambassadeur Marjolijn Dölle, sprak zij samen met Lifecoach Krista Braak over hun ervaringen en met Robert Jan Knook, die hun verschillende vragen hierover stelde.

Openstaande vacatures? Deze ondernemers vonden ongekend talent

Het is een ongekende periode met veel openstaande vacatures. De zoektocht naar de ideale kandidaat lijkt steeds moeilijker. Anders naar de arbeidsmarkt kijken kan de oplossing zijn om openstaande vacatures te vullen. Bijvoorbeeld met mensen met ongekend talent. Tijdens een interactieve sessie werden er zaken besproken als ervaringen en tips van Sortiva AEEA,  Motopp en 706 Seating Group met nieuwe Nederlanders, welke begeleiding er mogelijk is via het WSP-NHN en het ontzorgen via private partijen als Agros en Soci-Com via concrete klantvoorbeelden.

Wiki in Westfriesland

Talent Academy Westfriesland is in juni 2019 gestart vanuit de zorg, met als (hoger) doel het bieden van perspectief aan regionaal talent. Zowel ‘talent in huis’ als ‘talent in de schoolbanken’. Hbo in de regio is daar een belangrijk instrument in, om deze talenten ontwikkelperspectief te bieden. Tijdens de kennissessie gingen Ciska Pouw en Michiel de Goede in gesprek om ideeën, wensen en uitdagingen rondom talent en talentontwikkeling (met het mbo en hbo onderwijs) te horen en te bespreken.

PDZ kennissessie Leven Lang Ontwikkelen

Deze kennissessie, gegeven door Melissa Houtsnee en Rob Buwalda, ging over de nut en noodzaak van inzicht, overzicht en uitzicht voor werknemers in competenties, ontwikkeling van talenten, ervaringen en vaardigheden.

De campus als motor voor innovatie en samenwerking in de regio

Hoe laat je bedrijfsleven, onderwijs en overheid zo samenwerken dat praten overgaat in (langdurig) samen doen en ontdekken? Om een goed vestigingsklimaat te bevorderen, leven lang te kunnen ontwikkelen en meer goed opgeleide mensen in met name technische /technologische functies te laten instromen investeert de provincie Noord-Holland in publiek-private samenwerking op regionale campussen. Het omdenken in deze sessie was vooral te vinden in het gekozen partnermodel, welke ruim aandacht kreeg in deze sessie.

Plenair gedeelte

Kholoud al Mobayed, wethouder van de gemeente Hoorn heette iedereen een warm welkom. Daarna volgde Ben Tap, directeur van het RPAnhn, met een toelichting over het thema ‘Omdenken’. UWV adviseur Erik Stam deelde vervolgens de belangrijkste onderwerpen toe, uit het jaarlijkse rapport. Daarna nam Anita Metzelaar het woord over. Hans Huibers gaf een korte toelichting over de Zorgacademy & IT Academy en Ilse Zaal vertelde over PNH Manifest en ontwikkelcoalities. Als laatst sloot Ben Tap het plenaire gedeelte af. Dit alles werd in goede banen geleid door de dagvoorzitter Robert-Jan Knook.

Vergelijkbare berichten