Diversiteit & inclusie in de praktijk

Diversiteit en inclusie op de werkplek zorgen ervoor dat medewerkers zich gelukkiger, comfortabeler en meer betrokken voelen. Als medewerkers het gevoel hebben dat ze zich in een omgeving bevinden waar ze gewaardeerd worden en welkom zijn, zullen ze gemotiveerder zijn om hun volledige potentieel te bereiken. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar als ondernemer heb je vaak meer te maken met praktische dan met idealistische zaken. Daarom vertellen we je graag waarom inzetten op diversiteit en inclusie ook gewoon slim ondernemen is. 

In een inclusieve werkomgeving kan namelijk iedereen meedoen en voelt iedereen zich gehoord. Hiermee vergroot je de groep mensen die voor je willen werken. Dankzij de goede sfeer op de werkvloer, blijven ze dat ook graag voor langere tijd doen. En doordat je al je medewerkers de ruimte geeft om te laten zien wie ze zijn, ben je beter in staat om hun talenten te benutten. 

Diversiteit betekent dat verschillen tussen mensen geen obstakels zijn, maar juist omarmd worden. Dankzij waardevolle nieuwe perspectieven, helpt een diverse werkomgeving om innovatieve ideeën te bedenken en nieuwe groepen klanten te bereiken. Met een divers personeelsbestand zorg je dus dat je onderneming relevant en concurrerend blijft – óók als de wereld om je heen verandert. 

Daarom maakt een slimme ondernemer werk van diversiteit en inclusie. En een nog slimmere ondernemer schakelt WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord in om daarbij te helpen. 

  

Ongekend talent

Om verschillende redenen krijgen heel veel mensen geen kans om hun talenten te benutten. Dit kunnen mensen zijn met een WW, Wia, Wajong of participatiewet uitkering, maar ook Oekraïense vluchtelingen, statushouders om mensen die geen uitkering hebben. Meer over deze doelgroepen.

WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord kan die belemmeringen oplossen. We helpen je niet alleen kosteloos bij de werving en selectie van passende kandidaten, maar ook als je aanspraak wilt maken op verschillende regelingen; bijvoorbeeld om de risico’s weg te nemen of als je de begeleiding uit handen wilt geven. Op die manier kun je in jouw organisatie ongekend talent daadwerkelijk leren kennen en stappen zetten naar een inclusief, divers personeelsbestand. 

SROI-verplichting

Werk bieden aan ongekend talent is ook een goede manier om te voldoen aan een SROI-verplichting (Social Return on Investment). Dit zie je vaak bij overheidsopdrachten: de eis dat je een deel van de opdrachtsom besteedt aan het ondersteunen en ontwikkelen van inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan mensen die vanwege een ziekte, handicap of een andere oorzaak ondersteuning bij participatie op de arbeidsmarkt nodig hebben.  

Tot de doelgroep van SROI behoren:  

  • Personen met een indicatie Beschut werk;  
  • Personen met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak vallen (doelgroep register); 
  • Personen met een uitkering Participatiewet, WW, WGA, WIA, WAO;   
  • Voortijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren die niet meer naar school kunnen;  
  • Leerlingen Beroeps Opleidende leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL);  
  • Leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO);  
  • Werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers);  
  • Werkenden zonder startkwalificatie en kwetsbare werkende statushouders.  

Werkgevers kunnen werk aanbieden aan werkzoekenden uit de SROI-doelgroep. Het kan gaan om betaald werk, een werkervaringsplek, of een stage. Ook opleidingskosten en bijzondere begeleidingskosten voor de werkzoekende horen hierbij. Opleiding kan bijvoorbeeld gericht zijn op vakinhoudelijke kennis, maar ook op het verkleinen of wegnemen van taalachterstand. 

Wil je meer weten over SROI? Neemt dan contact op met de SROI coördinator uit jouw regio: