Een geschikt traject voor jou

Lukt het je niet om geschikte kandidaten te vinden voor je openstaande vacatures? Neem dan contact met ons op, want wij zijn er om jou te helpen! Met specifieke branchekennis en toegang tot een pool aan ongekend talent, zoeken wij graag naar nieuwe medewerkers.

We bieden je kosteloze werving en selectie van passende, gemotiveerde kandidaten en kunnen je waar mogelijk helpen bij opleiding en ondersteuning.

Outplacement-dienstverlening bij faillissement of sluiting

Outplacement vindt plaats in een latere fase dan een Van werk naar werk-traject: er is dan al sprake van ontslag door een faillissement of een sluiting. Ook deze doelgroep bestaat uit gemotiveerde kandidaten met recente werkervaring. 

Praktijkleren

Praktijkleren is een leerroute op maat voor werkenden en werkzoekenden zonder mbo- diploma. De kandidaat gaat werken en leren op de werkplek en na afloop ontvangt deze een verklaring van het mbo. Hierin staat dat iemand bepaalde werkprocessen kan uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat mensen beter zijn voorbereid in hun werk, nu en in de toekomst. Het levert een bedrijf gemotiveerd en breder inzetbaar personeel. 

Leerwerktraject

Het opleiden van medewerkers is een structurele oplossing voor uw personeelstekort. In de praktijk blijkt namelijk dat nieuwe medewerkers die een leerwerktraject hebben gevolgd beter aansluiting vinden bij uw vacatures en bedrijfscultuur.  

Bij een leerwerktraject volgt een kandidaat een opleiding en leert deze tegelijk het vak in de praktijk bij een werkgever. Leerwerktrajecten zijn er in veel verschillende branches en bieden goede vooruitzichten op vast werk. Kandidaten gaan wekelijks een dag naar school en werken meerdere dagen. Het traject wordt afgesloten met een diploma.