Stijging WW vooral onder jongeren sterk

In november zag UWV het aantal WW-uitkeringen landelijk dalen met 0,7%. In de Noord-Hollandse regio’s telde alleen Zaanstreek-Waterland minder WW-uitkeringen dan in oktober (-0,4%). Noord-Holland Noord (+1,1%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (+1,5%) zagen het aantal uitkeringen juist stijgen. Vooral in de sectoren horeca en vervoer en logistiek nam het aantal WW-uitkeringen sterker toe dan landelijk. Ten opzichte van november 2019 steeg het aantal WW-uitkeringen in de drie regio’s met 30%. Aan jongeren tot 27 jaar verstrekte UWV zelfs bijna de helft meer uitkeringen dan vorig jaar.

Veel jongeren hebben een (bij)baan in de horeca of detailhandel en werken vaak als oproepkracht of met een tijdelijk contract. Het waren dan ook vooral jongeren die hun werk verloren bij de beperkende coronamaatregelen in maart, toen de horeca de deuren sloot en kledingwinkels hun klandizie terug zagen lopen. Jongeren die hun baan verliezen maar voldoende arbeidsverleden hebben, komen in aanmerking voor een WW-uitkering. Omdat hun arbeidsverleden meestal beperkt is, is hun WW-uitkering vaak van korte duur.

Kansen op arbeidsmarkt

Zeker niet alle sectoren hebben te maken met teruglopende werkgelegenheid. De arbeidsmarkt biedt ook nu nog kansen. UWV heeft een overzicht gepubliceerd van 182 beroepen die eind 2020 redelijke tot goede kansen bieden op werk. Dit overzicht bevat veel beroepen op alle niveaus in de techniek. Op lager beroepsniveau gaat het onder meer om heiers, oppermannen en verf- en lakspuiters. Op middelbaarniveau zijn goede kansen voor bouwvakkers en monteurs, maar ook voor lassers en productieplanners. Op hoger niveau zijn er goede kansen voor bijvoorbeeld projectleiders grond-, weg- en waterbouw, werkvoorbereiders en telecomengineers. Ook de zorg biedt goede baankansen op alle niveaus.

Oriënteren in andere richting

Naast deze meer voor de hand liggende sectoren, zijn ook werkgevers in andere richtingen op zoek naar personeel. Dat geldt onder andere voor agrarische beroepen (zoals medewerkers zaadteelt en plantenveredeling), klantmanagers bij de overheid, commercieel medewerkers klantcontact en docenten in verschillende richtingen. Voor werkzoekenden uit sectoren waar de baankansen (momenteel) klein zijn, biedt dit overzicht handvatten om te oriënteren op werk in een andere richting.

Vergelijkbare berichten