Subsidie voor aanpassing binnen uw bedrijf

Als u werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst wilt houden of nemen, zijn er soms aanpassingen nodig binnen het bedrijf. Zulke aanpassingen zijn duur, zeker als het om meerdere werknemers gaat. Met het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening’ wil het kabinet werkgevers met een subsidie helpen deze aanpassingen te doen. Hierdoor kunnen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen en houden.

Wat houdt het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening in’?

U kunt tot en met 30 juni 2022 een aanvraag voor de subsidie indienen. Deze subsidie gebruikt u om 1 of meer werkplekken binnen uw bedrijf aan te passen. Het kan ook om een aanpassing in het productieproces gaan of de aanschaf van bepaalde meeneembare voorzieningen. Het is de bedoeling dat 1 of meer werknemers met een vergelijkbare arbeidsbeperking minimaal 3 jaar van de voorziening gebruikmaken.

Wat zijn de voorwaarden?

Om de subsidie te kunnen krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De voorziening is een noodzakelijke aanpassing en inrichting van uw werkplek of uw bedrijf.
  • In de 3 jaar van het experiment moet er minimaal 1 werknemer in dienst zijn voor wie de voorziening een noodzakelijke aanpassing is.
  • Deze werknemer heeft of krijgt een dienstverband voor ten minste 6 maanden.
  • Bij uw werknemer(s) heeft UWV een structureel functionele arbeidsbeperking vastgesteld.
  • De werknemer heeft de voorziening nodig om te kunnen werken.
  • Het mag niet om een WSW-dienstverband gaan.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

U kunt de voorziening voor meerdere werknemers aanvragen. Deze voorziening mag maximaal € 1.000.000 kosten. Dit bedrag is inclusief btw. Aanvragen kunnen van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 en van 1 januari 2022 tot en met 31 juni 2022 worden ingediend bij UWV. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Lees op de pagina van het UWV verder voor meer uitleg over de subsidieregeling

 

Vergelijkbare berichten