Subsidie voor coronabanen in de zorg

Sinds de uitbraak van COVID-19 staat door een verhoogde werklast de zorg onder druk. Het kabinet stelt een budget van €80 miljoen beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Werkgevers kunnen subsidie krijgen om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies.

Subsidie beschikbaar

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het invullen van één van deze ondersteunende functies:

  • Coronabaan gastvrouw / gastheer
  • Coronabaan zorg-assistent / zorgbuddy
  • Coronabaan ADL–ondersteuner
  • Coronabaan welzijns-assistent
  • Coronabaan ondersteuner zorgmedewerker
  • Coronabaan ondersteuner veiligheid

Het gaat om tijdelijke, extra ondersteuning die aanvullend is op de normale formatie. Bekijk enkele voorbeelden van taken die binnen bovengenoemde functies kunnen vallen. Zorgorganisaties zijn vrij de functies zelf in te vullen.

Subsidie is mogelijk voor een periode van maximaal 6 maanden, binnen de subsidiabele periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De subsidiabele periode kan worden verlengd tot 1 september 2021 bij het volgen van een mbo-certificaat op niveau 3 van 6 maanden. Het contract van werknemers in een coronabaan mag geen langere looptijd hebben dan 6 maanden.

Hier vindt u meer informatie

Vergelijkbare berichten