Taalakkoord NHN zet bedrijvenbezoeker in voor aanpak laaggeletterdheid onder medewerkers

Vanuit het Taalakkoord Noord-Holland Noord gaat Renate van der Laan als bedrijvenbezoeker, het komende jaar werkgevers actief betrekken bij de aanpak van laaggeletterdheid onder hun medewerkers. Tijdens haar bezoek vraagt ze aandacht voor medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Daarnaast geeft ze voorlichting en biedt ondersteuning bij een plan van aanpak. Denk aan taaltrainingen voor medewerkers, maar ook tips over eenvoudig taalgebruik en simpel schrijven. De doelgroep zijn de medewerkers die Nederlands als eerste taal hebben, de zogeheten NT1.

‘Dat bedrijven een belangrijke schakel zijn in de aanpak tegen laaggeletterdheid, blijkt uit de cijfers. Meer dan de helft van de mensen die moeite hebben met communiceren in het Nederlands heeft een baan. Dit is een verborgen groep, omdat er nog steeds een taboe heerst op toegeven dat je niet kunt lezen en schijven’, vertelt Renate van der Laan, (bekend van eerst de Schager Uitdaging en nu de Westfriese Uitdaging). Renate vervolgt: ‘We willen de impact die laaggeletterdheid heeft op het leven en functioneren van medewerkers zichtbaar maken. Daarnaast willen we bedrijven bewust maken van hun eigen rol en hun mogelijkheden in een aanpak.’

Aanmelden

‘Door aandacht voor lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden op de werkvloer is er voor bedrijven veel winst te behalen. Het is een investering in het werkplezier van je medewerkers en draagt bovendien bij aan onder meer efficiency en veiligheid op de werkvloer, het ziekteverzuim neemt af, er worden minder fouten gemaakt en medewerkers voelen zich zelfverzekerder’, aldus Renate. ‘Bedrijven uit Noord-Holland Noord die informatie, advies of ondersteuning willen, kunnen zich aanmelden via info@taalakkoordnhn.nl. Ik ben met mijn bezoeken gestart bij de bedrijven die zijn aangesloten bij het Taalakkoord NHN.

Taalakkoord Noord-Holland Noord

In het Taalakkoord Noord-Holland Noord zijn afspraken voor de aanpak laaggeletterdheid vastgelegd, met duidelijke werkafspraken en taakverdeling. Het sluit aan bij het landelijke programma Tel mee met Taal (www.telmeemettaal.nl). Om taalvaardigheid in de regio te bevorderen, ondertekenden al ruim 70 regionale organisaties het Taalakkoord NHN. ‘Doet u ook mee? Voor projecten tegen laaggeletterdheid is financiering beschikbaar. Als partner van het Taalakkoord NHN kunt u dit aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.taalakkoordnhn.nl. Bedrijven en organisaties die interesse hebben om aan te sluiten, kunnen contact opnemen met projectleider Anita Metzelaar, telefoon 06 – 21 23 52 27 of e-mail anitametzelaar@rpa-nhn.nl.

Vergelijkbare berichten