Tekorten in ondersteunende zorgberoepen in Noord-Holland Noord

Na een éénmalige toename in januari is het aantal WW-uitkeringen in februari weer gedaald in Noord-Holland Noord en Zaanstreek/Waterland. In Zuid-Kennemerland en IJmond steeg het aantal WW-uitkeringen licht. De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden, het is nog steeds lastig voor werkgevers om personeel te vinden.

In Noord-Holland Noord nam in de maand februari het aantal WW-uitkeringen af met 1,4% en kwam uit op 5.169. In Zaanstreek/Waterland daalde de WW ook, maar was met 0,2% gering en kwam uit op 2.700. In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond steeg het aantal WW-uitkeringen heel licht met 0,5% en kwam uit op 3.292. Landelijk nam in februari het aantal WW-uitkeringen licht af. Eind februari telde Nederland 153.910 WW-uitkeringen. Dat is 0,3% minder dan in januari.

Voor veel beroepen zijn er nog steeds grote personeelstekorten. De zorgsector is een van de sectoren waarin al jaren veel vraag naar personeel is. Niet alleen zijn werkgevers op zoek naar handen aan het bed er is ook een toenemende vraag naar medewerkers in ondersteunende beroepen.

Werkgelegenheid in de zorg groeit tot 2031

Uit onderzoek van UWV blijkt dat één op de vier medewerkers in de zorg geen zorgberoep hebben. Zij werken vooral in bedrijfseconomische en administratieve beroepen en in dienstverlenende beroepen, maar daarnaast ook in tal van andere beroepen. Het gaat om beroepen als medisch secretaresses, financieel administratief medewerkers, telefonisten en ICT medewerkers.

Voor de werkgelegenheid in de zorg is de verwachting dat de stijgende lijn in ieder geval tot 2031 doorzet. Dit geldt niet alleen voor specifieke zorgberoepen zoals verzorgenden IG, algemeen verpleegkundigen en verzorgenden. Meer vraag naar zorgpersoneel betekent ook meer vraag naar ondersteunend personeel. Daarmee groeien ook de personeelstekorten in deze ondersteunende sector, maar het is onzeker met hoeveel precies.

Onderkend wordt bijvoorbeeld dat de werkgelegenheid in de zorg en welzijn niet onbeperkt kan toenemen, alleen al omdat er anders te weinig mensen overblijven voor het werk in andere sectoren. Om werkgevers te helpen personeelstekorten aan te pakken heeft UWV een aantal oplossingsrichtingen op een rijtje gezet, verdeeld in drie groepen: nieuw talent aanboren, werk anders organiseren en boeien en binden. Daarmee kunnen werkgevers hun eigen mix van maatregelen samenstellen, afgestemd op hun eigen situatie.

Meer lezen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de zorgsector? Ga dan naar de zorgpagina op werk.nl.

Bron: persbericht UWV

Vergelijkbare berichten