Terugblik op 2021: Bevanos aan het werk met social return on investment in Heerhugowaard

In Heerhugowaard worden de Rivierenwijk (reconstructie van de wijk) en Land van Luna (woonrijp maken) flink onder handen genomen door aannemer Bevanos. Social Return on Investement (SROI) is onderdeel van de contracten. Alfons Verdam, leermeester en omgevingsmanager bij Bevanos, blikt terug op de activiteiten die Bevanos heeft ondernomen voor SROI in deze regio en de opgedane ervaringen.

Ontdekkingstocht

Alfons vertelt: “Het afgelopen jaar was voor ons als bedrijf een ontdekkingstocht en leerschool geweest op het vlak van SROI. Aan de ene kant heeft dat ermee te maken dat SROI op deze twee projecten intensiever is opgepakt dan op andere opdrachten die we voorheen uitvoerden voor Heerhugowaard. Daarnaast was het vanaf het begin onze insteek om te kijken naar hoe we SROI op lokaal niveau kunnen invullen. Bevanos is niet gevestigd in deze regio, dus het was even zoeken naar de mogelijkheden. Het is lastig om mensen te vinden die in de grond-, weg-, en waterbouw willen en kunnen werken. Het is veelal fysiek werk en tegenwoordig moet je haast een allrounder zijn. Zoals veel bedrijven doen, zetten we SROI in om nieuw personeel aan te trekken. Eén van de manieren waarop we dat doen is door samen te werken met scholen en opleidingsbedrijven.”

Gastlessen en rondleidingen

“We dragen onze kennis graag over aan de nieuwe generatie. En daar gaan we wel voor, want het wordt steeds moeilijker om vakbekwaam personeel te vinden. Daarom presenteren we onszelf graag aan scholen en hebben wij met sommige onderwijsinstellingen ook vaste contactmomenten. Ik geef er de voorkeur aan fysiek langs te gaan, om zo contact te hebben met de leerlingen. Dan zie ik ook hoe zij zijn. Vaak zie ik meteen al wie een bepaalde feeling met het vak heeft en bijvoorbeeld een schep goed kan vasthouden. In de regio Noord-Kennemerland hadden we nog geen contact met scholen. Via de SROI-coördinator van Halte Werk hebben we kennis gemaakt met praktijkschool Focus in Heerhugowaard. Afgelopen voorjaar heb ik er een aantal gastlessen gegeven aan tweedejaars leerlingen die nog een vakrichting moeten kiezen. Onderdeel daarvan was ook een rondleiding op het werk in de Rivierenwijk. Het doel is vooral om de leerlingen kennis te laten maken met het werken in de infra. Dit is erg goed bevallen. In de loop van aankomend voorjaar zullen we deze lessen weer verzorgen bij Focus!”

Snuffelstage

“Vlak voor de kerstdagen heeft Dennis (gefingeerde naam, red.) van 17 jaar een snuffelstage bij ons gedaan om te ontdekken of stratenmaken iets voor hem zou zijn. Voorafgaand hebben we kennis gemaakt. Ik heb hem eerst wat verteld over het werk. Toen zijn we samen het project opgegaan en heb ik uitgelegd aan de jongens buiten wat we komen doen. Een aantal personeelsleden hebben kinderen van deze leeftijd en snappen ook voor welke uitdagende keuzes jongeren komen te staan. Dennis is goed ontvangen in de groep en werd eigenlijk bij de kennismaking al met open armen ontvangen. Hij stelde vragen en kreeg zelf ook vragen terug. Dan ontstaat er al snel een klik. Belangrijk bij een stage is natuurlijk dat er aansturing is van de werkgever. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat er ondersteuning is van de achterban, dus ik heb ook tegen Dennis gezegd: “Welke keuze je ook maakt, bespreek het met je ouders.” Twee dagen later verscheen zijn vader op het werk. Ik hoorde dat hij heel enthousiast en trots was. Die betrokkenheid is mooi om te zien. Dennis heeft onder begeleiding kleine klusjes gedaan, zoals opruimwerk, maar ook het begeleiden van een machine die over een fietspad moest. De werkzaamheden doe je samen als team. Als zo’n jongen er enthousiast in staat, dan wordt hij vanzelf gedreven en gedragen door onze medewerkers. En met die motivatie zat het wel snor!”

Kansen

“Vaak wordt er nog negatief gedacht over SROI. Misschien komt dat door een stukje onwetendheid. Ook ligt de nadruk dikwijls op het kostenplaatje. Dat telt in het bedrijfsleven heel zwaar. Ik loop inmiddels al wat jaren mee en in de loop der tijd ben ik er anders tegen aan gaan kijken. Natuurlijk moet een bedrijf blijven draaien, maar het gaat ook om anderen een kans geven en het zoeken naar opties om dat zo goed mogelijk te doen. Verder merken we dat we ons niet alleen kunnen richten op het aannemen van personeel. We moeten ook met onze eigen leveranciers meer samenwerken om SROI in te vullen. Denk aan het uitbesteden van werkzaamheden aan een SW-bedrijf en natuurlijk het blijven informeren en enthousiasmeren van jongeren voor ons vak. Voor nu kunnen we met tevredenheid terugkijken naar hoe we het hier in Heerhugowaard hebben aangepakt samen met Halte Werk en praktijkschool Focus. We hebben weer zoveel meer kennis opgedaan. Wat we zeker meenemen naar toekomstige projecten is in een eerdere fase al te kijken naar wat er nog meer kan náást het aannemen van personeel.”

Halte Werk en Werkgeversservicepunt Noord-Holland Noord

Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard. Wij voeren de Participatiewet en bijbehorende regelingen uit voor deze gemeenten. Ook is Social Return on Investment belegd bij Halte Werk.

Heeft uw bedrijf een contract met de gemeenten Alkmaar of Dijk en Waard en is daarin SROI opgenomen? Neem dan contact op met de SROI-coördinator bij Halte Werk om afspraken te maken over de invulling. We kunnen uw bedrijf ook in contact brengen met het Werkgeversservicepunt NHN om u te helpen bij het zoeken naar geschikt personeel of bij arbeidsmarkt gerelateerde vragen.

Vergelijkbare berichten