Verbinden en samenwerken

Werkgevers staan door de coronacrisis voor grote uitdagingen, vooral op het gebied van personeel. Het aantal vacatures overstijgt inmiddels het aanbod van personeel en dat kan leiden tot bedrijfssluitingen en daardoor weer werkloosheid. Dat wil WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) te allen tijde voorkomen! “Daarom werken we samen met diverse partijen, waaronder ondernemers, vakbonden, onderwijs en overheid. Wij helpen niet alleen werkgevers die moeite hebben om personeel te krijgen, maar ook de werkgevers die in de problemen dreigen te komen door corona. WSP-NHN is hierin de verbindende factor”, legt Han Wonder, manager WSP-NHN, uit.

WerkgeversServicepunt NHN is hét aanspreekpunt voor werkgevers die op zoek zijn naar personeel, meer willen weten over subsidies, omscholing, personeelsvraagstukken en sociaal ondernemen. En voor werkgevers die in de problemen dreigen te komen nu de steunmaatregelen vanuit de overheid stoppen. “Mede door het stoppen van de maatregelen is er meer onrust bij werkgevers, maar ook bij werknemers. Men krijgt bijvoorbeeld te maken met ‘verborgen werkloosheid’, omdat de subsidie in zekere zin de lonen betaalde. Dat stopt. Daarom hebben wij extra dienstverlening beschikbaar voor de groeiende groep bedrijven, werkzoekenden en zelfstandige ondernemers die de komende tijd vragen hierover hebben en ondersteuning nodig hebben”, vertelt Han.

Aanspreekpunt voor werkgevers

De adviseurs van WSP-NHN zijn er dus voor werkgevers, juist nu de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis onder druk staat en actie noodzakelijk is. Senior Adviseur Occo Koedijker: “Zodra werkloosheid dreigt, ondersteunen wij werkgevers om hun werknemers van-werk-naar-werk te helpen. Wij kijken naar de vaardigheden van mensen. En waar nodig bieden we een opleiding aan om de overstap van personeel naar een andere branche of werkgever mogelijk te maken. Wij ondersteunen in om- of bijscholing, extra begeleiding, training en coaching. Maar soms gaat het ook om praktische belemmeringen, zoals vervoer. Iemand heeft bijvoorbeeld geen auto om naar z’n werk te kunnen of mist de aansluiting met het openbaar vervoer. Dan zoeken we naar passende oplossingen.” Daarnaast organiseert het WSP-NHN zogeheten branchetafels met brancheorganisaties, werkgevers en onderwijs om arbeidsmarktvraagstukken inzichtelijk te maken en samen oplossingen te bedenken.

Duurzame oplossing

WSP-NHN ondersteunt dus werkgevers in goede en slechte tijden. Welke hulp is beschikbaar voor werknemers die werkloos dreigen te worden door de gevolgen van de coronacrisis, of mensen die hun baan al verloren hebben? Ook daarop heeft Han een antwoord: “Heb je hulp nodig om weer aan het werk te komen, aan het werk te blijven of wil je je oriënteren op bijvoorbeeld een overstap naar de techniek of zorg? Via NHN Werkt Door helpen wij je verder. Bijvoorbeeld door een gesprek met een loopbaancoach, een arbeidsmarktscan, of een opleiding. Met als doel dat je perspectief hebt op een duurzame baan. Want de coronacrisis heeft wel geleerd dat sommige mensen op de arbeidsmarkt kwetsbaar zijn. Daar moeten we vanaf, en daarom helpen wij deze groep om stappen te kunnen zetten naar een carrière met toekomst die aansluit op competenties, vaardigheden en interesses. Werknemers en werkzoekenden die hulp zoeken kunnen zich aanmelden bij nhnwerktdoor.nl.”

Artikel gepubliceerd in Noordkop in Zaken

 

Vergelijkbare berichten