Vraag naar personeel in detailhandel verandert

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich in veel sectoren voelen. Ook in de detailhandel is het voor veel werkgevers lastig om geschikte kandidaten te vinden voor openstaande vacatures. Mede onder invloed van deze krapte passen werkgevers in de sector zich langzaam aan en richten ze zich op andere kandidaten dan voorheen, zoals beschreven in de UWV-publicatie “Detailhandel in beeld“.

Detailhandel herstelt zich

Na een periode van veel meer online aankopen, lijkt de detailhandel inmiddels hersteld van de coronacrisis. De sector kampt echter wel met een flink tekort aan personeel, terwijl de winkelstraten nog zeker niet allemaal gevuld zijn.

Sector goed vertegenwoordigd

Landelijk werkt ruim 1 op de 10 mensen in loondienst in de detailhandel. In de drie regio’s in Noordelijk Noord-Holland ligt dit aandeel hoger. Zowel in Zuid-Kennemerland en IJmond als in Noord-Holland Noord ligt dit aandeel boven de 13%, terwijl in Zaanstreek-Waterland het percentage, mede door de aanwezigheid van het hoofdkantoor van Albert Heijn, zelfs boven de 16% ligt. Er werken dus naar verhouding veel mensen in de detailhandel en er worden ook veel mensen gevraagd. Het aantal vacatures voor de drie regio’s samen ligt op 3.700. Het aantal WW-uitkeringen in de detailhandel ligt met 1.078 veel lager en is sinds vorig jaar met 15% gedaald. De sector richt zich voor een deel van oudsher op jongere werknemers.

Meer over de actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in de Regionale nieuwsflits noordelijk Noord-Holland.

Sabine Kassels, Manager WSP-NHN (Werkgeverservicepunt Noord-Holland-Noord), zegt: “Het WSP is een samenwerking tussen alle gemeenten uit Noord-Holland-Noord en het UWV. Wij helpen en adviseren werkgevers in hun zoektocht naar de juiste werknemers. We laten dan ook onbenutte talenten van kandidaten zien die niet in het gewone profiel zouden passen. Door de tekorten aan arbeidskrachten zien we dat werkgevers ook op een andere manier kijken naar personeel. Steeds meer werkgevers zien de kwaliteiten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals iemand met een arbeidsbeperking of mensen van 55 jaar of ouder. Als wij in gesprek zijn met een werkgever benadrukken we de toegevoegde waarde van deze werkzoekenden voor het bedrijf. Met evenementen proberen we ook werkgevers en werkzoekenden op een makkelijke manier met elkaar te verbinden. Een mooi voorbeeld hiervan is de banenmarkt van dit jaar in winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard. Hierbij kwamen winkeliers in contact met een doelgroep die ze normaal gesproken niet bereiken.”

Bron: persbericht UWV

Vergelijkbare berichten