‘Werkgevers helpen voordat er ontslag dreigt’

Doordat de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis onder druk staat en actie noodzakelijk is, start per 1 mei crisisdienstverlening aan werkgevers en werknemers. Een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het WerkgeversServicepunt (WSP-NHN) is aanspreekpunt voor werkgevers. ‘Zodra werkloosheid dreigt, doen wij er alles aan om hun werknemers van werk naar werk te helpen.’

Waar de ene branche massaal werknemers moet laten gaan, staat de ander te springen om mensen. Door samen te werken in mobiliteitsteams – onderdeel van het corona-steunpakket voor ondernemers – worden vraag en behoeftes van zowel werkgevers als werknemers bij elkaar gebracht. Een ultieme samenwerking tussen vakbonden, onderwijs, gemeentes, UWV, SBB en WSP-NHN. Ieder vanuit z’n eigen expertise, maar met als primair doel: voorkomen dat mensen in de WW of bijstand komen of hen daar zo snel mogelijk weer uit krijgen.

Matchingrol

Projectmanager Danielle de Gier (WSP-NHN): “Per 1 mei starten wij met onze matchingrol en zijn we aanspreekpunt in de regio voor werkgevers. We verbreden als het ware onze dienstverlening door hun werknemers – als ontslag dreigt – te begeleiden van werk naar werk. Zo voorkomen we dat ze in de WW terechtkomen. Doordat wij de regio kennen en weten waar vacatures zijn, zijn we in staat om die verbinding te maken tussen de werkgevers. Hoe mooi is het als zij elkaar uit de brand kunnen helpen.’

Stukje ontzorging

‘Het was al onze expertise om mensen te begeleiden naar werk. Voornamelijk vanuit een uitkering, de bijstand of banenafspraak. Ervaring met omscholing, trainingen, capaciteits- en competentietesten is er genoeg. We werken nu aan een ‘menukaart’ voor werkgevers met een overzicht van wat we kunnen bieden. Dat wordt echt een mooi totaalpakket. Preventief kun je namelijk al heel veel doen om uitkeringsaanvragen te voorkomen. Als het lukt om onze regionale werkgevers te ondersteunen en ontzorgen ben ik tevreden” Werkgevers kunnen voor meer informatie terecht op wsp-nhn.nl Ben je werknemer en raak je je baan kwijt door corona? Meld je dan bij nhnwerktdoor.nl .

BRON; Uit NHN WERKT #8, de gratis krant voor en door alle werkgevers in Noord-Holland Noord

Vergelijkbare berichten