Werkgevers helpen voordat ontslagen nodig zijn

De adviseurs van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) zijn er voor werkgevers nu de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis onder druk staat en actie noodzakelijk is. Zodra werkloosheid dreigt, ondersteunen de adviseurs van het WSP-NHN werkgevers om hun werknemers van werk naar werk te helpen. Werkgevers die door corona in de problemen zijn of dreigen te komen kunnen voor meer informatie terecht bij hun eigen adviseur van WSP-NHN of op wsp-nhn.nl

Voor vrijwel ieder bedrijf heeft het coronavirus grote impact, ook in Noord-Holland Noord. Maar waar de ene branche massaal werknemers moet laten gaan, staat de ander te springen om mensen. Zoals in de zorg, logistiek, food en techniek. Adviseurs van het WSP-NHN verbinden werkgevers met elkaar om de vraag naar en aanbod van werk op elkaar af te stemmen en te kijken wat hierin de mogelijkheden zijn. De adviseurs kijken naar de vaardigheden van mensen en waar nodig bieden zij een opleiding aan om de overstap van personeel naar een andere branche of werkgever makkelijker te maken.

Aanspreekpunt

De zogeheten van-werk-naar-werk dienstverlening van WSP-NHN past bij het maatregelenpakket van de Rijksoverheid om de impact van de coronacrisis op de economie en arbeidsmarkt aan te pakken. In Noord-Holland Noord is inmiddels een brede samenwerking tussen WSP-NHN, vakbonden, VNO-NCW, onderwijs, gemeentes, UWV en SBB om vanuit ieders eigen expertise te voorkomen dat mensen in de WW of bijstand komen, of hen daar zo snel mogelijk weer uit te krijgen. Het WSP-NHN is in Noord-Holland Noord aanspreekpunt voor werkgevers. Doordat de adviseurs van WSP-NHN de regio kennen en weten waar vacatures zijn, zijn zij in staat om verbinding te maken tussen werkgevers. WSP-NHN heeft daarnaast veel ervaring met het naar werk begeleiden van mensen, met omscholing, trainingen, capaciteits- en competentietesten.

 

 

Vergelijkbare berichten