WW blijft dalen, krappe arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen

De spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op. In een flink aantal sectoren is de vraag naar personeel groter dan het aanbod van kandidaten. Mede hierdoor is het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio’s ook in oktober weer gedaald en moeten werkgevers steeds creatiever worden om aan personeel te komen.

Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen in oktober met 4,2% af. In Zaanstreek-Waterland was de daling iets sterker. Het aantal WW-uitkeringen nam af naar 3.974, een daling van 6,8%. Met name in de industrie is het aantal WW-uitkeringen sterker gedaald dan landelijk. In Noord-Holland Noord en in Zuid-Kennemerland en IJmond was de WW-daling minder sterk dan landelijk. In Noord-Holland Noord ( -3,5% naar 6.637 uitkeringen) was vooral de WW-daling bij de uitzendbedrijven minder sterk. In Zuid-Kennemerland en IJmond (-3,6% naar 4.764) gold dit met name voor de detailhandel en de horeca.

Mismatch arbeidsmarkt

Het lage aantal lopende WW-uitkeringen is voor een belangrijk deel het gevolg van de grote vraag naar personeel. Als een werkgevers een vacature plaatst, is het aantal reacties beperkt of voldoen de kandidaten niet (volledig) aan de wensen van de werkgever. Dit laatste is de zogenaamde ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt. De vraag past niet bij het aanbod. Met name in de techniek, de ICT en de zorg is de krapte in de Noord-Hollandse regio’s groot. Beroepen in deze sectoren worden daarom ook vaak genoemd op de lijsten Regionale kansrijke beroepen. Het gaat hier bijvoorbeeld om lassers, automonteurs en machinemonteurs, maar ook om netwerkbeheerders IT en verpleegkundigen.

Hans Tromp, Rayonmanager Noord-Holland Noord, stelt dat een bredere kijk op de arbeidsmarkt nodig is om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten: ‘Eén conclusie die we kunnen trekken, is dat we voor een flink aantal uitdagingen staan. We zullen meer moeten denken in termen van skills en interesses, opleiden op de werkvloer en het werk anders organiseren. Dat vraagt om versterking van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Geen enkele partij kan de uitdagingen waar we voor staan immers in zijn eentje oplossen. Gelukkig weten we elkaar steeds beter te vinden.’

Oplossingen voor werkgevers

Zowel voor werkgevers als voor werkzoekenden kan het lastig zijn elkaar te vinden. UWV heeft voor werkgevers het document 27 oplossingen voor personeelstekorten opgesteld, waarbij de oplossingen zijn onderverdeeld in de richtingen ‘nieuw talent aanboren’, ‘werk anders organiseren’ en ‘binden en boeien’. Voorbeelden hiervan zijn het scholen van eigen personeel en parttimers de mogelijkheid bieden meer uren te werken. In Noordelijk Noord-Holland geven ongeveer 12.000 mensen aan eventueel meer uren te willen werken.

Voor alle cijfers bekijk: Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt noordelijk Noord-Holland

Bron: persbericht UWV

Vergelijkbare berichten